Tutaj byliśmy: Wilno
Wilno
/

Wilno to wielokulturowe i wielonarodowościowe miasto położone nad Wilią. Przez wieki było stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego związanego unią z Koroną Królestwa Polskiego. Obecnie jest stolicą Litwy, naszego północno-wschodniego sąsiada i największym miastem wśród Krajów bałtyckich. Zamieszkuje je ponad pół miliona mieszkańców, z czego 63% to Litwini, ponad 16% - Polacy, 12% - Rosjanie, 3,5% - Białorusini, 0,4% - Żydzi.

Zwiedzanie tego miasta warto rozpocząć od największej i najbardziej reprezentacyjnej ulicy – Prospektu Giedymina. Można nią dojść do Placu Katedralnego, za którym wznosi się wzgórze z Basztą Giedymina, jedyną ocalałą wieżą Zamku Górnego w Wilnie. Warto się na nią wspiąć, gdyż widok w każdym kierunku jest zachwycający.

Nad panoramą starej części miasta górują wieże kościołów rzymskokatolickich i cerkwi prawosławnych. Jest ich w Wilnie ponad 60! Najważniejszym sanktuarium, do którego zmierzają najczęściej pielgrzymi z Polski, jest kaplica z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, którą uwiecznił w Panu Tadeuszu A. Mickiewicz, a która według legendy ma rysy ukochanej Zygmunta Augusta – Barbary Radziwiłłówny.

Po drugiej stronie Wilii w ostatnich latach wyrosło nowoczesne centrum finansowo-biurowe, nad którym w oddali góruje 327 metrowa Wieża Telewizyjna – najwyższa budowla na Litwie.

Podczas wycieczki do Wilna należy odwiedzić mury Uniwersytetu Wileńskiego założonego w 1579 roku przez króla Polski Stefana Batorego, pomnik Adama Mickiewicza koło Kościoła Św. Anny oraz ważną dla Polaków nekropolię – Cmentarz na Rossie, na którym pochowani są: Joachim Lelewel, Euzebiusz Słowacki (ojciec Juliusza), August Becu (ojczym Juliusza Słowackiego), Władysław Syrokomla a także serce Józefa Piłsudskiego.