Ostatnia aktualizacja: 14.07.2014 r.
Strona główna
O projekcie Geometry in Everyday Life

Celem projektu jest organizacja zajęć z matematyki i geometrii w taki sposób, aby trudne zagadnienia stały się zrozumiałe i interesujące. W osiągnięciu powyższego celu mogą służyć następujące metody: gry o charakterze edukacyjnym, odwołanie do sztuki i kultury, architektury, przyrody i biologii, wyprawy i badania naukowe, spektakle teatralne, przedstawienia iluzji oraz skecze humorystyczne. Powyższe metody zakładają: badania, myślenie twórcze, rysowanie, tworzenie plakatów, filmów, wycieczki plenerowe oraz zajęcia sportowe.

Współpraca szkół z różnych krajów ma zaowocować zmianą negatywnego stosunku uczniów do matematyki i geometrii oraz uświadomić praktyczne zastosowanie zasad teoretycznych w codziennym życiu.