Tutaj byliśmy: Ryga
Ryga
/

Ryga, stolica Łotwy, jest położone nad rzeką Dźwiną w pobliżu jej ujścia do Bałtyku w Zatoce Ryskiej. Jest to główny ośrodek gospodarczo-przemysłowy, komunikacyjny, kulturalny i naukowy kraju. Większość tego ponad 700 tysięcznego miasta zamieszkują Łotysze a z pozostałych narodowości najliczniejszą grupę stanowią Rosjanie.

Miasto posiada liczne zabytki, w tym jeszcze z czasów średniowiecza. Jest wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO i stanowi jedno z największych w Europie skupisk architektury secesyjnej. Do najbardziej znanych zabytków i charakterystycznych miejsc Rygi należą: protestancka Katedra, katolicka Katedra św. Jakuba, synagoga Miejska, Zamek, Baszta Prochowa, Dom Kotów, Pomnik Wolności.

W historii tego miasta możemy odnaleźć wiele polskich akcentów. W kościele św. Jakuba posługę sprawował i wygłaszał kazania Piotr Skarga. W 1582 roku król Stefan Batory ze swej rezydencji na zamku przychodził do tego kościoła na msze. Zamek w Rydze był rezydencją polskich namiestników m.in. Jana Hieronima Chodkiewicza i księcia Jerzego Radziwiłła. Na Politechnice Ryskiej (obecnie Uniwersytet Techniczny) studiował Ignacy Mościcki (prezydent Rzeczypospolitej w latach 1926-1939), fakt ten upamiętnia dwujęzyczna tablica umieszczona przy wejściu do budynku dawnego Wydziału Chemii.