Aktualności: Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu programu Comenius „Geometry in Everyday Life”
Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu programu Comenius „Geometry in Everyday Life”
/

Dnia 24 czerwca 2014 odbyła się w klubie szkolnym ZSEiL konferencja upowszechniająca rezultaty projektu programu Comenius „Geometry in everyday life”. Na spotkanie przybyli uczestnicy projektu, uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście. Konferencję poprowadził szkolny koordynator projektu: wicedyrektor Anna Sułek.

Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowań, ewaluacji i prezentacji produktów wypracowanych w trakcie trwania projektu. Omówione zostały również osiągnięte rezultaty w kontekście ich wpływu na procesy edukacyjne zachodzące w szkole.

Na zakończenie konferencji wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty uczestnictwa oraz specjalny numer gazetki szkolnej w całości poświęconej programowi Comenius.