„Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły” – szkolenia językowe nauczycieli z Zajączka na Malcie i Hiszpanii w ramach projektu Erasmus+

„Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły” projekt realizowany w ramach programu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych.

 

Koordynowany przez p. Ewę Gruszko projekt „Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły” jest skierowany do kadry pedagogicznej ZSEiL. Projekt rozpoczął się w grudniu 2019 r., zakończy się w lutym 2022. W ramach projektu 14 nauczycieli oraz pani pedagog weźmie udział w zagranicznych kursach językowych, aby rozwijać własne kompetencje zawodowe, jak również wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy oraz podzielić się nią w szkole oraz poza nią. Główne cele projektu to: podniesienie jakości dydaktyki języków obcych poprzez wprowadzenie nowych narzędzi i metod pracy, przygotowanie nauczycieli do nauczania dwujęzycznego, podniesienie jakości dydaktyki w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych dzięki pomocy w przygotowaniu nauczycieli do korzystania z literatury w języku angielskim, wzmocnienie europejskiego wymiaru szkoły poprzez przygotowanie kadry edukacyjnej do udziału w projektach międzynarodowych dzięki pogłębieniu stopnia znajomości języków obcych.

 

W okresie od czerwca do sierpnia 2021 r. pierwsza część nauczycieli z Zajączka wzięła udział w dwutygodniowych kursach językowych na Malcie. Byli to:

  • Anna Sułek oraz p. Alina Staszewska, które wzięły udział w kursach CLIL - Content and Language Integrated Learning czyli zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu.
  • Janusz Paprocki, p. Iwona Godlewska-Binio, p. Agnieszka Ouarghi, p. Dariusz Rudzki, p. Anna Ulkowska-Skiepko, p. Bartłomiej Salak – wzięli udział w kurasch języka angielskiego ogólnego na różnych poziomach.

 

Pomimo przejściowych trudności związanych z pandemią, udało się zrealizować wszystkie mobilności. Nasi nauczyciele uczyli się języka angielskiego w szkole językowej ETI – Executive Training Institute zlokalizowanej w pięknej miejscowości St Julian’s na Malcie. Był to czas intensywnej nauki na zajęciach, jak również okazja do ćwiczenia komunikacji w języku angielskim poza szkołą, poznawania kultury oraz geografii Malty.

 

Kolejnym etapem projektu będzie upowszechnienie zdobytej wiedzy w szkole oraz poza nią.

 

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją, jak również śledzenia relacji z realizacji projektu na Facebooku:

https://www.facebook.com/ZSEiLZajaczek/photos/?ref=page_internal

 

COMING SOON !!!

Teachers’ Journal – relacja naszych nauczycieli z kursów na Malcie w języku angielskim 🙂