Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych

Menu okruszkowe

Klasy w zawodzie technik elektryk pod patronatem firmy Schrack Technik Polska sp. z o.o.

Główna treść artykułu

 

Firma Schrack Technik Polska na mocy porozumienia podpisanego 18 września 2020 r. objęła swoim patronatem klasy w zawodzie Technik Elektryk.

W ramach patronatu:

  • uczniowie biorą udział praktykach zawodowych organizowanych przez firmę Schrack Technik Polska,
  • na koniec roku szkolnego uczniowie z najwyższymi wynikami w zawodzie technik elektryk otrzymują ufundowane przez firmę nagrody rzeczowe zgodnie z Regulaminem „Najlepszy elektryk”,
  • przeprowadzane są szkolenia branżowe dla nauczycieli,
  • przynajmniej raz w roku organizowana jest wycieczka zawodoznawcza na terenie Warszawy,
  • przeprowadzane są wykłady, szkolenia dla uczniów,
  • firma uczestniczy w organizowanych przez szkołę Dniach Otwartych i Dniach Technika
  • Schrack Technik Polska dba o doposażenie pracowni w pomoce i materiały dydaktyczne.

 

O firmie

Schrack Technik jest jednym z wiodących przedsiębiorstw w dystrybucji innowacyjnych produktów w zakresie szeroko pojętej elektrotechniki. Paleta produktowa Schrack Technik od lat stale jest poszerzana.

https://pl.linkedin.com/company/schrack-technik-polska