Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych

Menu okruszkowe

Historia szkoły

Główna treść artykułu

Monografia naszej szkoły pt.: “Ocalić od zapomnienia”

Z wielką przyjemnością prezentujemy zeskanowaną wersję książki, będącej monografią naszej szkoły pt: “Ocalić od zapomnienia”, obejmującą pierwsze 25 lat jej istnienia.   Monografia składa się z dwóch części:

Redaktorem i współautorem monografii jest pan Władysław Grzegorczyk, dziś cieszący się już zasłużoną emeryturą nauczyciel polonista, wicedyrektor i przyjaciel naszej szkoły. Pod jego czujnym okiem wraz z ówczesnym gronem pedagogicznym został stworzony wspaniały przewodnik po przeszłości szkoły. Zapraszamy i zachęcamy do lektury.

Kalendarium

 • 1964 r.
  • zatwierdzenie złożonego przez dyrektora TZN mgr. inż. Zygmunta Grzesiczaka projektu koncepcyjnego dotyczącego utworzenia szkoły
  • wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Zespołu Szkół Elektronicznych
 • 1965 r.
  • rozpoczęcie budowy Zespołu Szkół Elektronicznych
 • 1971 r.
  • 4 stycznia: rozpoczęcie nauki w budynku ZSE
  • 1 marca: utworzenie zbiorczego zakładu szkolnego pod nazwą: Zespół Szkół Elektronicznych w Warszawie
  • 1 marca: dyrektorem ZSE zostaje mgr inż. Stanisław Grefkowicz 1972 r.
  • 28 lutego: nadanie ZSE imienia Polskiej Partii Robotniczej
 • 1973 r.
  • 1 marca: ufundowanie ZSE sztandaru przez Zarząd Główny Związku Zawodowego Metalowców 1979 r.
  • 1 września: utworzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 22 1982 r.
  • 1 września: utworzenie Technikum Elektroniczno-Mechanicznego 3-let. po ZSZ
 • 1984 r.
  • 28 grudnia: podpisanie umowy o współpracy Warsztatów Szkolnych z Fabryką Mierników i Komputerów „ERA”
 • 1989 r.
  • 12 grudnia: podjęcie decyzji przez Radę Pedagogiczną o rezygnacji z używania imienia PPR
 • 1991 r.
  • 1 września: dyrektorem ZSE zostaje mgr inż. Wiesław Zięcina
 • 1994 r.
  • podpisanie przyjacielskiej współpracy z Fife College of Technology w Kirkcaldy k. Edynburga w Szkocji
 • 1996 r.
  • z okazji obchodów XXV-lecia istnienia Szkoła otrzymuje nowy sztandar
 • 1997 r.
  • 1 września: utworzenie przy Zespole Szkół Elektronicznych CVI LO
 • 2001 r.
  • obchody jubileuszu XXX-lecia Szkoły
 • 2002 r.
  • Zespół Szkół Elektronicznych w Warszawie zmienia nazwę na Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie, ul. gen. J. Zajączka 7
 • 2006 r.
  • dyrektorem ZSEiL zostaje mgr Halina Szczur 2011 r. – obchody jubileuszu 40-lecia Szkoły
 • 2013 r.
  • 13 października: wchodzące w skład ZSEiL Technikum Elektroniczne nr 3 otrzymuje imię Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” oraz sztandar
 • 2019 r.
  • 1 września: p.o. dyrektora ZSEiL zostaje mgr Wioletta Malan
 • 2021 r.
  • 1 września: dyrektorem ZSEiL zostaje mgr Wioletta Malan