Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych

Menu okruszkowe

Akademia Cisco

Główna treść artykułu

W ramach akademii funkcjonuje ścieżka: IT Essentials PC Hardware and Software oraz Program Cisco Certified Network Associate v7 (dawniej CCNA Routing and Switching).

 

Nasze kursy zostały przygotowane tak, aby wprowadzić słuchaczy w świat informatyki i przygotować ich do pracy lub kontynuowania edukacji oraz do zdobycia globalnie rozpoznawanych certyfikacji informatycznych. Każdy kurs obejmuje materiały e-learningowe, testy online, laboratoria i zajęcia praktyczne.

 

IT Essentials PC Hardware and Software

 

IT Essentials obejmuje podstawowe zagadnienia związane z budową komputerów osobistych i stanowi wprowadzenie do bardziej zaawansowanych zagadnień IT. Jest przeznaczony dla osób początkujących zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji informatycznych. Pozwala on na zdobycie praktycznych umiejętności informatycznych umożliwiających zdobycie pracy na stanowiskach pomocniczych np. asystent help desku.

 

Dodatkowo program zawiera materiały dydaktyczne:
• zestaw komputerowych lekcji multimedialnych dostarczany przez Cisco Systems, Inc. jako część Programu Cisco Networking Academy w Akademiach Cisco.
• Portal Cisco Networking Academy Management System (CNAMS) – portal e-learningowy przygotowany przez Cisco Systems, Inc. przygotowany do wsparcia nauczania w ramach programu Cisco Networking Academy.

 

Kurs IT Essentials to podstawowy kurs w ofercie programu Cisco Networking Academy. Dostępny jest w języku polskim oraz angielskim. Kursy w programie integrują tradycyjne i nowoczesne metody nauczania takie jak zajęcia z instruktorem, multimedia, zajęcia w pracowni komputerowej, e-learning oraz symulatory. Więcej informacji dostępne na netacad.

 

Cisco Certified Network Associate

 

CCNA Routing and Switching zapewnia kompleksowe rozumienie konceptów sieciowych i gwarantuje zdobycie odpowiednich umiejętności w zakresie aplikacji, protokołów i serwisów. Kurs CCNA Routing and Switching przygotowuje do aktualnych wymagań egzaminu certyfikacyjnego 200-301 CCNA Exam: Cisco Certified Network Associate.

Na kursie Cisco CCNA słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę na temat sieci i umiejętności z nimi związanych; począwszy od aplikacji sieciowych aż po protokoły i usługi świadczone dla tych aplikacji przez niższe warstwy sieci i podstawy zagadnięń dotyczących bezpieczeństwa sieci. Studenci najpierw zdobywają podstawową wiedzę o sieciach, a następnie przechodzą do bardziej złożonych modeli sieciowych – teoretycznych i biznesowych.

 

Kurs składa się z następujących modułów:

  • Moduł 1: Introduction to Networks
  • Moduł 2: Switching, Routing, and Wireless Essentials
  • Moduł 3: Enterprise Networking, Security, and Automation

 

W pierwszej części omawiane są podstawy działania sieci komputerowych, część druga to zagadnienia związane z inżynierią ruchu sieciowego, a w ostatniej części omawiane są technologie związane z utrzymaniem i zarządzaniem, a także bezpieczeństwem sieci.

Ukończenie kursu jest istotnym krokiem w rozwoju osób, które chcą zajmować się zagadnieniami związanymi z sieciami.

 

Udział w szkoleniu

Zapisy do grup szkoleniowych i ustalanie poszczególnych terminów odbywa się u instruktora Cisco Networking Academy:
• p. Marek Sobiech – IT Essentials instructor, CCNA, Administrator Akademii, sala 121/123.
• p. Rafał Zdrodowski – CCNA, IT Ess, Comptia instructor.