Opieka medyczna

GABINET

PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY

PRZEDLEKARSKIEJ

 

Gabinet jest czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach 8:00 – 15:35

Znajduje się na parterze w pok. nr 8.

 

Kontakt telefoniczny: 22  839 54 35

Numer telefonu wewnętrznego: 287

 

Kompleksową i holistyczną opiekę nad uczniami sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania.

 

Świadczenia pielęgniarki obejmują:

 

 1. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych w celu wykrywania zaburzeń.

   

  W klasach pierwszych testy przesiewowe obejmują:

  • ocenę rozwoju fizycznego tj. pomiary wysokości i masy ciała oraz określenie współczynników masy ciała BMI,
  • ocenę układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej,
  • ocenę ostrości wzroku,
  • określenie ciśnienia tętniczego krwi.

   

  W ostatniej klasie szkoły ponadpodstawowej testy obejmują:

  • pomiary wysokości i masy ciała oraz określenie współczynnika masy ciała BMI,
  • ocenę ostrości wzroku,
  • określenie ciśnienia tętniczego krwi.
 2.  

 3. Kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnim wynikiem testów.
 4. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.
 5. Sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich i na podstawie zalecenia lekarskiego.
 6. Udzielanie uczniom i pracownikom szkoły pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć.
 7. Udział w planowaniu i realizacji edukacji zdrowotnej oraz uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia.
 8. Współpraca z dyrekcją szkoły, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
 9. Współpraca z rodzicami albo pełnoletnim uczniem polegająca na przekazywaniu informacji o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym ucznia, terminach badań i szczepień.

 

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania wykonuje swoje obowiązki i zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przestrzega praw ucznia do udzielania informacji, zachowania prywatności i poszanowania godności osobistej oraz tajemnicy zgodnie z prawem pacjenta.

 

 

Oferta gabinetu stomatologicznego – Stomatologia Rodzinna,

sprawującego opiekę nad uczniami naszej szkoły

 

Stomatologia rodzinna zaprasza wszystkich zainteresowanych uczniów na zabiegi profilaktyczne i lecznicze:

 • usunięcie złogów i osadów nazębnych i zabezpieczenie zębów lakierem fluorowym chroniącym przed próchnicą (zabieg wskazany i refundowany raz na 3 miesiące)
 • wypełnienia ubytków w zębach mlecznych (jasne wypełnienia glasjonomerowe)
 • wypełnienia ubytków w zębach stałych (w ramach NFZ wypełnienia amalgamatowe lub jasne wypełnienia glasjonomerowe)
 • usunięcie zęba mlecznego

 

Oferuje również możliwość skierowania dziecka do ortodonty w jej gabinecie w celu leczenia w ramach NFZ w przypadku stwierdzenia wady zgryzu.

 

Bezpłatne leczenie ortodontyczne i możliwość wykonania aparatu obejmuje dzieci do 12 r.ż., później jeszcze przez rok do 13 r.ż. dzieci mają refundowane kontrole aparatu.

 

Zaprasza również rodziny uczniów na bezpłatne wizyty profilaktyczne - usunięcie złogów nazębnych wraz z osadami. Zabiegi mogą odbywać się co roku (raz na 12 miesięcy) u każdej dorosłej ubezpieczonej osoby.

 

Adres:
Stomatologia Rodzinna
ul. Kaliny Jędrusik 7/U2
tel. 22 251 00 20 (zapisy w godzinach 14-20)

» Opieka medyczna