Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych

Menu okruszkowe

Informacja dla kandydatów

Główna treść artykułu

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani, potwierdzają wolę przyjęcia poprzez złożenie oryginałów następujących dokumentów:

  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

Dodatkowo kandydaci muszą dostarczyć:

  1. 1 podpisaną fotografię
  2. koszulkę biurową (na dokumenty ucznia)
  3. wypełniony kwestionariusz ucznia (wypełniony czytelnie, najlepiej drukowanymi literami, długopisem w kolorze niebieskim – proszę wydrukować kwestionariusz wraz z załącznikiem RODO).

 


 

  • 16.00-19.00 – zwiedzanie pracowni, spotkania z nauczycielami i uczniami, prezentacja zawodów
  • 17.00 – spotkanie informacyjne z dyrekcją szkoły

Kontakt w sprawach rekrutacji – rekrutacja.zsel@eduwarszawa.pl

Kontakt ze szkołą

Adres

ul. gen. J. Zajączka 7, 01–518 Warszawa

Telefon

22 839-14-35

Faks

22 839-00-43

E-mail

sekretariat.zsel@eduwarszawa.pl

Jak dojechać do szkoły?

Do szkoły można dojechać pociągiem, metrem do stacji Dworzec Gdański oraz tramwajami i autobusami.   Na szkolnym terenie znajduje się płatny strzeżony parking (można wykupić tani abonament upoważniający do stałego parkowania).