Rekrutacja 2021/2022

Informacja dla Kandydatów

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani, potwierdzają wolę przyjęcia poprzez złożenie oryginałów następujących dokumentów:

 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
  podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

Dodatkowo kandydaci muszą dostarczyć:

 1. 2 podpisane fotografie
 2. koszulkę biurową (na dokumenty ucznia)
 3. wypełniony kwestionariusz ucznia (wypełniony czytelnie, najlepiej drukowanymi literami, długopisem w kolorze niebieskim – proszę wydrukować kwestionariusz wraz z załącznikiem RODO).

 

Osoby dostarczające dokumenty do szkoły zobowiązane są do:

 • zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
 • dezynfekcji rąk,
 • założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
 • posiadania własnego długopisu.


Wykaz jednostek wykonujących badania dla kandydatów do szkoły

 

Planowany nabór 2021/2022

 

 

Kontakt w sprawach rekrutacji – rekrutacja@zseil.edu.pl

 

Kontakt ze szkołą

Adres

01-518 Warszawa, ul. Gen. Zajączka 7

Telefon

22 839-14-35

Faks

22- 839-00-43

E-mail

zseil@zseil.edu.pl

 

Jak dojechać do szkoły?

Do szkoły można dojechać pociągiem, metrem do stacji Dworzec Gdański oraz tramwajami i autobusami.

 

Na szkolnym terenie znajduje się płatny strzeżony parking (można wykupić tani abonament upoważniający do stałego parkowania).

» Informacja dla kandydatów