Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych

Menu okruszkowe

Wywiady

Główna treść artykułu

Wywiad z nauczycielem jak i absolwentem szkoły Panem Adamem Gałachem

Wywiad z nauczycielką Panią Urszulą Kostrzewską

Wywiad z nauczycielką Panią Wirą Woszczyk

Wywiad z nauczycielem Panem Józefem Wojcieskim

Wywiad z Panem Jackiem Grabowskim – absolwentem ZSEiL