Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych

Menu okruszkowe

Dyrekcja szkoły

Główna treść artykułu

Kontakt z dyrekcją szkoły po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania przez sekretariat szkoły.

pani Wioletta Malan

dyrektor ZSEiL pokój nr 23A, parter

pani Katarzyna Rytelewska

wicedyrektor ds. zawodowych pokój nr 23B, parter

pani Anna Sułek

wicedyrektor ds. pedagogicznych pokój nr 217, II piętro

pani Katarzyna Michalczyk

wicedyrektor ds. wychowawczych i opiekuńczych pokój nr 24, parter

pan Marek Sobiech

kierownik laboratorium pokój nr 123, I piętro

pan Marcin Rzewuski

kierownik praktyk zawodowych pokój nr 112, I piętro