Dyrekcja szkoły

p. Wioletta Malan

dyrektor ZSEiL pokój nr 23A, parter

 

p. Katarzyna Rytelewska

wicedyrektor ds. zawodowych pokój nr 23B, parter

 

p. Anna Sułek

wicedyrektor ds. pedagogicznych pokój nr 217, II pietro

 

p. Katarzyna Michalczyk

wicedyrektor ds. wychowawczych i opiekuńczych pokój nr 215, II pietro

 

p. Marek Sobiech

kierownik laboratorium pokój nr 121, I piętro

 

p. Piotr Gołdak

kierownik praktyk zawodowych pokój nr 220, II piętro

» Dyrekcja szkoły