Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych

Menu okruszkowe

Urszula Górnicka-Grot

Główna treść artykułu

Wspomnienia Urszula Górnicka-Grot, 35 lat pracy, zajęcia pozalekcyjne

1 marca 1971 roku podjęłam pracę w nowym budynku Z.S.E. w Warszawie przy ul. Gen. Zajączka.   Szkoła liczyła wtedy około 3 tysiace Uczniów i słuchaczy, których po ukończeniu nauki, należało także przygotować do uczestnictwa w bogatym i coraz bardziej złożonym życiu kulturalnym!   Nowy budynek szkolny był bogato i nowocześnie wyposażony – to „nieoczekiwanie” miało wpływ na duże zainteresowanie zajęciami pozalekcyjnymi i chęć udziału w zespołach! Na zakończenie roku szkolnego 71/72 młodzież wystąpiła na festiwalu kultury szkół zawodowych i zajęła II miejsce. Występ miał miejsce w Sali Kongresowej Pałacu Kultury.   Dyrekcja zaakceptowała działalność. Dysponowaliśmy (ok. 150 godz. lekcyjnych) i zorganizowane zostały zespoły zainteresowań, prowadzone przez specjalistów, profesjonalistów, a także entuzjastów.   Zespół Plastyczny: były pokazy prac wykonanych na zajęciach – wernisaże, zapraszani goście – Rodzice!!! Ciekawsze prace zdolnych uczniów, oprawione, dekorowały pracownie, korytarze – dekorowano pomieszczenia na: dyskoteki i występy okolicznościowe na scenie kina „Elektronik”.   Zespół Fotograficzny: uzyskiwał nagrody na szkolnych konkursach. Kolorowe zdjęcia, oprawione dekorowały korytarze szkolne. Wykonywano zdjęcia do Kroniki Szkolnej, do gablot itd.   Zespół Taneczny zorganizowała p. Ewa Stanisławska – później Jola Donot. Uczestniczyły w organizowanych montażach okolicznościowych na scenie w Sali kinowej. Odbył się konkurs tańca.   Zespoły majsterkowania prowadzili nauczyciele zawodu.   Zespół Muzyczny organizował i prowadził nauczyciel zawodu i po średniej szkole muzycznej Marian Martyński. Zespół recytatorski przygotowywał montaże okolicznościowe. Recytacje (z wypracowaną interpretacją) były na tle dobranej muzyki. Prowadziła U. Górnicka-Grot.   Wspólnie ze Słuchaczami Szkoły Podyplomowej powstał Dyskusyjny Klub Filmowy „FRANKENSZTAJNIK”! Projekcje raz w tygodniu z udziałem zapraszanych gości: reżyserów – Wajda, Zanussi, Holland, a także aktorów: np. Maja Komorowska, Marek Kondrat. Na dyskusje z młodzieżą zapraszani byli dziennikarze – recenzenci filmów!   Klub szkolny – wykorzystywany i oblegany był na przerwach i szkolnych „okienkach” – czyli na wolnych lekcjach i po lekcjach. Także na mniejsze imprezy.   Wszystkie zespoły ściśle współpracowały – to dawało pozytywne rezultaty i wyzwalało zapał i chęć do działania!   Grono pedagogiczne życzliwie wspomagało i ceniło entuzjazm uczniów.   Młodzież z własnej inicjatywy przygotowała „Kabaret Szkolny” – bogaty w satyrę (dowcipną – z życia szkoły). Kabarety prowadziła młodzież, nieoceniony Jacek Cichocki, a potem Krzysztof Zara (Lara?). Przygotowali w grupie teksty i prezentacje kabaretu były bardzo udane!   Wspominam moje 35 lat pracy w Z.S.E. i myślę o tym, że były jak każda praca – mimo najlepszych chęci i podejmowania wysiłków nie „idealne” , ale powtórzyłabym je i nie zamieniła na inny kierunek!!!   Chętnie też wspominam prace z młodzieżą – była wspaniała, reagowała z entuzjazmem i wyzwalała swoje pomysły i zdolności!!!   Urszula Górnicka-Grot   poniżej list w oryginale:     list w orginale (.pdf)