Jubileusz 50-lecia szkoły

Wspomnienia
Urszula Górnicka-Grot, 35 lat pracy, zajęcia pozalekcyjne

 

1 marca 1971 roku podjęłam pracę w nowym budynku Z.S.E. w Warszawie przy ul. Gen. Zajączka.

 

Szkoła liczyła wtedy około 3 tysiace Uczniów i słuchaczy, których po ukończeniu nauki, należało także przygotować do uczestnictwa w bogatym i coraz bardziej złożonym życiu kulturalnym!

 

Nowy budynek szkolny był bogato i nowocześnie wyposażony - to „nieoczekiwanie” miało wpływ na duże zainteresowanie zajęciami pozalekcyjnymi i chęć udziału w zespołach! Na zakończenie roku szkolnego 71/72 młodzież wystąpiła na festiwalu kultury szkół zawodowych i zajęła II miejsce. Występ miał miejsce w Sali Kongresowej Pałacu Kultury.

 

Dyrekcja zaakceptowała działalność. Dysponowaliśmy (ok. 150 godz. lekcyjnych) i zorganizowane zostały zespoły zainteresowań, prowadzone przez specjalistów, profesjonalistów, a także entuzjastów.

 

Zespół Plastyczny: były pokazy prac wykonanych na zajęciach – wernisaże, zapraszani goście - Rodzice!!! Ciekawsze prace zdolnych uczniów, oprawione, dekorowały pracownie, korytarze - dekorowano pomieszczenia na: dyskoteki i występy okolicznościowe na scenie kina „Elektronik”.

 

Zespół Fotograficzny: uzyskiwał nagrody na szkolnych konkursach. Kolorowe zdjęcia, oprawione dekorowały korytarze szkolne. Wykonywano zdjęcia do Kroniki Szkolnej, do gablot itd.

 

Zespół Taneczny zorganizowała p. Ewa Stanisławska - później Jola Donot. Uczestniczyły w organizowanych montażach okolicznościowych na scenie w Sali kinowej. Odbył się konkurs tańca.

 

Zespoły majsterkowania prowadzili nauczyciele zawodu.

 

Zespół Muzyczny organizował i prowadził nauczyciel zawodu i po średniej szkole muzycznej Marian Martyński. Zespół recytatorski przygotowywał montaże okolicznościowe. Recytacje (z wypracowaną interpretacją) były na tle dobranej muzyki. Prowadziła U. Górnicka-Grot.

 

Wspólnie ze Słuchaczami Szkoły Podyplomowej powstał Dyskusyjny Klub Filmowy „FRANKENSZTAJNIK”! Projekcje raz w tygodniu z udziałem zapraszanych gości: reżyserów - Wajda, Zanussi, Holland, a także aktorów: np. Maja Komorowska, Marek Kondrat. Na dyskusje z młodzieżą zapraszani byli dziennikarze - recenzenci filmów!

 

Klub szkolny - wykorzystywany i oblegany był na przerwach i szkolnych „okienkach” - czyli na wolnych lekcjach i po lekcjach. Także na mniejsze imprezy.

 

Wszystkie zespoły ściśle współpracowały - to dawało pozytywne rezultaty i wyzwalało zapał i chęć do działania!

 

Grono pedagogiczne życzliwie wspomagało i ceniło entuzjazm uczniów.

 

Młodzież z własnej inicjatywy przygotowała „Kabaret Szkolny” - bogaty w satyrę (dowcipną - z życia szkoły). Kabarety prowadziła młodzież, nieoceniony Jacek Cichocki, a potem Krzysztof Zara (Lara?). Przygotowali w grupie teksty i prezentacje kabaretu były bardzo udane!

 

Wspominam moje 35 lat pracy w Z.S.E. i myślę o tym, że były jak każda praca - mimo najlepszych chęci i podejmowania wysiłków nie „idealne” , ale powtórzyłabym je i nie zamieniła na inny kierunek!!!

 

Chętnie też wspominam prace z młodzieżą - była wspaniała, reagowała z entuzjazmem i wyzwalała swoje pomysły i zdolności!!!

 

Urszula Górnicka-Grot

 

poniżej list w oryginale:

 

 


list w orginale (.pdf)

» Jubileusz 50-lecia szkoły » Wspomnienia » Urszula Górnicka-Grot