78. Rocznica Powstania Warszawskiego

Powstanie Warszawskie było heroicznym zrywem niepodległościowym Polaków i największą akcją zbrojną podziemia w Europie okupowanej przez Niemców. W przeddzień 78. rocznicy jego wybuchu wraz z uczestnikami powstania, przedstawicielami władz państwowych, władz miasta i dzielnicy, przedstawicielami wojska i służb mundurowych, partii politycznych i organizacji społecznych oraz mieszkańców Żoliborza, wzięliśmy udział w uroczystości upamiętniającej to ważne w historii Polski wydarzenie.

 

Uroczystość przed kamieniem poświęconym „Żołnierzom Żywiciela” poprowadził pan Stanisław Kwaśnik – nauczyciel historii z naszej szkoły, a hołd poległym powstańcom w imieniu naszej szkolnej społeczności oddała dyrektor Wioletta Malan wraz z  przedstawicielami grona pedagogicznego oraz pocztem sztandarowym.

 

W czasie uroczystości głos zabrał por. Bogusław Kamola, ps. „Hipek”, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel i Miłośników Ich Tradycji, żołnierz konspiracji Powstania Warszawskiego, który zwrócił uwagę na fakt, że upływający od tamtych tragicznych powstańczych dni czas ma dobre i złe strony.

 

- Dobre są takie, że następuje postęp techniczny, kulturalny, są nowe perspektywy życia, może lepszego. Ale z drugiej strony upływ czasu ma złe strony. Zaciera obraz historii, który zaczyna matowieć, tracić kontury i swoją barwę. Ważną rzeczą jest to, żebyśmy pamięć historyczną ciągle odnawiali, wspominali o niej i ciągle do niej dążyli – apelował Prezes.

 

Zastępca prezydenta Warszawy Tomasz Bratek przypomniał, że to właśnie na Żoliborzu padły pierwsze strzały podczas Powstania Warszawskiego.

 

W imieniu władz dzielnicy głos zabrał także burmistrz Żoliborza Paweł Michalec. Podkreślił, że to, czego dokonali powstańcy warszawscy, jest wielką lekcją patriotyzmu, oddania, poświęcenia i działania dla dobra wspólnego.

 

W czasie uroczystości w intencji żołnierzy powstania i poległych mieszkańców stolicy modlitwę odmówił ks. Marcin Jurak, proboszcz kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie i kapelan weteranów „Żywiciela”. W krótkiej homilii prosił o „łaskę pokoju, jedności, ustanie walk na Ukrainie i we wszystkich miejscach świata, gdzie toczą się wojny”

 

Następnie odczytano apel pamięci oraz listę zmarłych w ciągu minionego roku żołnierzy zgrupowania Armii Krajowej "Żywiciel".

 

Uroczystość zwieńczyła salwa honorowa oraz złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy „Żywiciela”.

 

Druga część uroczystości odbyła się na ulicy Suzina przy tablicy upamiętniającej poległych w dniu 1 sierpnia 1944 r. żołnierzy IV Batalionu Oddziałów Wojskowych Pogotowia Powstańczego Socjalistów im. Jarosława Dąbrowskiego.