Egzaminy zawodowe

Egzamin zawodowy – Formuła 2019 jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2019 r. i w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r.

UWAGA!

Przystąpienie do egzaminu zawodowego wg Formuły 2019 we wskazanym przez dyrektora szkoły semestrze lub roku szkolnym jest jednym z warunków uzyskania promocji do następnej klasy, na następny semestr lub ukończenia szkoły.

 

Egzamin zawodowy – Formuła 2017 jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2019 r. i w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r.

 

Szczegółowe informacje na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/
 

» Egzaminy zawodowe