Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych

Menu okruszkowe

Egzaminy zawodowe

Główna treść artykułu

Egzamin zawodowy – Formuła 2019 jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2019 r. i w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r.

 

UWAGA!

 

Przystąpienie do egzaminu zawodowego wg Formuły 2019 we wskazanym przez dyrektora szkoły semestrze lub roku szkolnym jest jednym z warunków uzyskania promocji do następnej klasy, na następny semestr lub ukończenia szkoły.

 

 

Egzamin zawodowy przeprowadzany w terminie dodatkowym

 

Szczegółowe informacje na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/


OKE w Warszawie przekazuje przypomnienie o obowiązujących opłatach za egzaminy dla absolwentów:

komunikat dotyczący opłat (.pdf)

 

Zmiana rozmiaru
Kontrast