Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych

Menu okruszkowe

Praktyki zawodowe

Główna treść artykułu

Praktyki odbywają się zgodnie z harmonogramem określonym w terminarzu szkoły. Praktyki można realizować w firmie znalezionej przez ucznia lub w firmie wyznaczonej przez szkołę. W obydwu przypadkach dokumentacja jest identyczna.   Różnice w rozpoczęciu praktyk są tylko na etapie przygotowywania dokumentacji stażu.   W przypadku firmy znalezionej przez ucznia, pierwszym krokiem jest pobranie ze strony szkoły formularza zgłoszenia firmy na praktyki zawodowe. Pracodawca powinien przyjąć na praktyki minimum dwóch uczniów. Następnie uczeń wraz z pracodawcą wypełniają formularz i z wypełnionym formularzem uczeń zgłasza się do kierownika kształcenia praktycznego w szkole. Proszę, by na formularzu była czytelna pieczątka firmowa i czytelny podpis pracodawcy.   W przypadku, gdy uczeń będzie uczestniczył w praktykach w firmie wyznaczonej przez szkołę, formularz zgłoszenie zostanie wypełniony przez szkołę.   Kolejne kroki, w obydwu przypadkach są takie same.   Kierownik kształcenia praktycznego przygotuje umowę pomiędzy szkołą, a pracodawcą.   Przed rozpoczęciem praktyk, umowa oraz tygodniowe karty pracy zostaną przykazane uczniowi, który dostarczy umowę do firmy pierwszego dnia praktyk.   Uczeń uczestniczy w praktykach w miejscu i godzinach wyznaczonych przez pracodawcę (5 dni w tygodniu po 8 godzin). W trakcie praktyk uczeń wypełnia tygodniowe karty pracy.   Na zakończenie praktyk, pracodawca podpisuje dzienniczek praktyk oraz wystawia ocenę praktyk. Następnie, uczeń dostarczy podpisaną umowę oraz dzienniczek praktyk do szkoły.   Na podstawie oceny pracodawcy i przeglądu dokumentacji z praktyk ostateczną ocenę praktyk wystawi kierownik kształcenia praktycznego.   Wszyscy uczniowie na czas praktyk otrzymują dodatkowe ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie opłacane jest przez szkołę). Wszyscy uczniowie przed rozpoczęciem praktyk musza mieć ważne badania lekarskie. Pytania proszę kierować na adres marcinrzewuski@eduwarszawa.pl lub w wiadomości na Vulkanie. Proszę, by temat wiadomości zaczynał się od słowa PRAKTYKI.

ZAŁĄCZNIKI:

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego:

mgr Marcin Rzewuski
e-mail: marcinrzewuski@eduwarszawa.pl
pokój nr 110/112, I piętro