Zamówienia

Zamówienia 2018Z/01/2018 przeprowadzenia szkolenia dla Rady Pedagogicznej ZSEiL z zakresu RODO (regulacje o ochronie danych osobowych) w oświacie

Z/02/2018 przeprowadzenia szkolenia dla Rady Pedagogicznej ZSEiL z zakresu zmian w Karcie Nauczyciela wprowadzonych od 01.01.2018r.

Z/03/2018 zakup urządzeń sieciowych dla szkoły

Z/04/2018 zorganizowanie wycieczki dla pracowników ZSEiL

Z/05/2018 zorganizowanie wycieczki w okolice Sandomierza dla pracowników ZSEiL

Z/06/2018 zakup komputerów i drukarek dla szkoły

Z/07/2018 zakup wyposażenia do pracowni dla szkoły

Z/08/2018 świadczenie usług medycznych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników szkoły

Z/09/2018 zakup oprogramowania dla szkoły

Z/10/2018 zakup subskrypcji oprogramowania dla szkoły


Zespoł Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie


Technikum Elektroniczne nr 3
ul. Generała Józefa Zajączka 7
01-518 Warszawa

Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax: (+48) 22-839-00-43
Http: www.zseil.edu.pl
E-mail: zseil@zseil.edu.pl

Zespół Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie

Technikum Elektroniczne nr 3
ul. Gen. Józefa Zajączka 7 Warszawa
Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax.: (+48) 22-839-00-43