Zamówienia

Zamówienia 2016Z/01/2016 zapewnienie fizycznej ochrony-dozoru obiektu szkoły

Z/02/2016 uzupełnienie wyposażenia pracowni teleinformatycznej

Z/03/2016 zakup sprzętu do pracowni urządzeń dźwigowych

Z/04/2016 zakup komputerów do pracowni urządzeń dźwigowych

Z/05/2016 zakup stołów montażowych elektrotechnicznych do pracowni urządzeń dźwigowych

Z/06/2016 zakup i uzupełnienie sprzętu do pracowni urządzeń dźwigowych

Z/07/2016 świadczenie usług medycznych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej

Z/08/2016 zakup central alarmowych do pracowni elktronicznej

Z/09/2016 zakup sterowników z osprzętem do pracowni automatyki

Z/10/2016 uzupełnienie sprzętu do pracowni urządzeń dźwigowych

Z/11/2016 wykonanie szkieletu sieci światłowodowej o przepustowości 1Gb/s

Zespoł Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie


Technikum Elektroniczne nr 3
ul. Generała Józefa Zajączka 7
01-518 Warszawa

Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax: (+48) 22-839-00-43
Http: www.zseil.edu.pl
E-mail: zseil@zseil.edu.pl

Zespół Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie

Technikum Elektroniczne nr 3
ul. Gen. Józefa Zajączka 7 Warszawa
Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax.: (+48) 22-839-00-43