Zamówienia

Zamówienia 2017Z/16/2017 zakup miernika do pomiarów parametrów sieci LAN dla szkoły

Z/15/2017 wyłonienie placówki - wykonawcy usług medycznych w roku 2018

Z/14/2017 zakup urządzenia biurowego dla szkoły

Z/13/2017 zakup oprogramowania dla szkoły

Z/12/2017 zaproszenie do składania ofert w ramach rozeznania rynku świadczenia usług medycznych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz pracowników ZSEiL

Z/11/2017 wyłonienie najkorzystniejszej oferty w przedmiocie realizacji zamówienia Z/10/17

Z/10/2017 zorganizowanie sześciodniowego obozu narciarskiego w Zwardoniu dla uczniów

Z/09/2017 zakup komputerów i sprzętu dla szkoły

Z/08/2017 zakup laptopów i tabletów dla szkoły

Z/07/2017 wyłonienie najkorzystniejszej oferty w przedmiocie realizacji zamówienia Z/04/17

Z/06/2017 wykonanie remontu szkolnej pracowni nr 226 z zapleczem nr 224 Z/06/17

Z/05/2017 wyłonienie najkorzystniejszej oferty w przedmiocie realizacji zamówienia Z/03/17

Z/04/2017 zorganizowanie trzydniowej wycieczki na Roztocze i do Zamościa dla pracowników ZSEiL

Z/03/2017 zorganizowanie trzydniowej wycieczki na Mazury dla uczniów

Z/02/2017 wykonanie remontu sali szkolnej

Z/01/2017 przeprowadzenie szkolenia o tematyce antyterrorystycznej

Zespoł Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie


Technikum Elektroniczne nr 3
ul. Generała Józefa Zajączka 7
01-518 Warszawa

Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax: (+48) 22-839-00-43
Http: www.zseil.edu.pl
E-mail: zseil@zseil.edu.pl

Zespół Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie

Technikum Elektroniczne nr 3
ul. Gen. Józefa Zajączka 7 Warszawa
Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax.: (+48) 22-839-00-43