Obieg dokumentów

Sposoby przyjmowania i rozpatrywania spraw.

Sekretariat główny szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów. Korespondencję można dostarczać osobiście, listownie oraz za pośrednictwem faksu. Dyrektor Szkoły dokonuje rozdzielenia w/w pism na osoby lub komórki odpowiedzialne merytorycznie. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów określonych przepisach szczególnych. Podanie winno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz zawierać inne wymagania określone w przepisach szczególnych. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu rozpatrywania spraw. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Godziny pracy:
Sekretariat główny:(pokój 23) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Sekretariat uczniowski:(pokój 217) poniedziałku, czwartek w godzinach od 7:00 do 15:00

wtorek, środa, piątek od 9:00 do 17:00

Kadry:(pokój 20) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Godziny przyjęć interesantów przez dyrektora szkoły - po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem sekretariatu.Artykuł dodany przez admin - 2013-12-30 10:57:17
Autor: M. Sobiech

Zespoł Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie


Technikum Elektroniczne nr 3
ul. Generała Józefa Zajączka 7
01-518 Warszawa

Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax: (+48) 22-839-00-43
Http: www.zseil.edu.pl
E-mail: zseil@zseil.edu.pl

Zespół Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie

Technikum Elektroniczne nr 3
ul. Gen. Józefa Zajączka 7 Warszawa
Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax.: (+48) 22-839-00-43