Dyrektor

Halina Szczur, dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych
pokój nr 23A, parter, tel. 22-839-12-23
e-mail: zseil@zseil.edu.pl

stanowiska podległe:

Agnieszka Chłopczyńska, wicedyrektor d.s. zawodowych
pokój nr 23A, parter, tel. 22-839-12-23
e-mail: zseil@zseil.edu.pl

Anna Sułek, wicedyrektor d.s. pedagogicznych
pokój nr 143, I piętro tel. wewnętrzny 292

Wioletta Malan, wicedyrektor d.s. wychowawczych
pokój nr 143, I piętro tel. wewnętrzny 292

Leszek Walenta, kierownik gospodarczy
pokój nr 23A, parter, tel. 22-839-12-28
e-mail: walenta@zseil.edu.pl

Marek Sobiech, kierownik laboratorium
pokój nr 123, I piętro, tel. 22-839-25-51 w 236
e-mail: mareksobiech@wp.pl

Schemat organizacyjny ZSEiL pobierzArtykuł modifikowany przez Administrator - 2017-09-14 10:57:17

Zespoł Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie


Technikum Elektroniczne nr 3
ul. Generała Józefa Zajączka 7
01-518 Warszawa

Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax: (+48) 22-839-00-43
Http: www.zseil.edu.pl
E-mail: zseil@zseil.edu.pl

Zespół Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie

Technikum Elektroniczne nr 3
ul. Gen. Józefa Zajączka 7 Warszawa
Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax.: (+48) 22-839-00-43