Samorząd Szkolny

Samorząd szkolny


Skład samorządu w roku szkolnym 2015/2016:

- Michał Baum - Przewodniczący Samorządu

- Katarzyna Kur - Zastępca Przewodniczącego


Opiekunem samorządu szkolnego jest Pani Irmina Kołak.


Spotkania samorządu szkolnego odbywają się w każdy czwartek o godzinie 12:05 w sali 221.

e-mail do samorządu szkolnego: samorzad@zseil.edu.pl

Zespoł Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie


Technikum Elektroniczne nr 3
ul. Generała Józefa Zajączka 7
01-518 Warszawa

Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax: (+48) 22-839-00-43
Http: www.zseil.edu.pl
E-mail: zseil@zseil.edu.pl

Zespół Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie

Technikum Elektroniczne nr 3
ul. Gen. Józefa Zajączka 7 Warszawa
Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax.: (+48) 22-839-00-43