Nowy zawód – technik urządzeń dźwigowych

Technik urządzeń dźwigowych jest nowym kierunkiem kształcenia prowadzonym w naszej szkole od roku szkolnego 2016/2017. Kierunek powstał dzięki owocnej współpracy z pracodawcami branży dźwigowej reprezentowanymi przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów.

Podczas kształcenia uczniowie powinni być przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. montowania urządzeń dźwigowych;
  2. oceniania stanu technicznego urządzeń dźwigowych;
  3. wykonywania czynności związanych z obsługą i konserwacją urządzeń dźwigowych;
  4. dokonywania modernizacji urządzeń dźwigowych;
  5. organizowania prac związanych z montażem, obsługą, konserwacją i modernizacją urządzeń dźwigowych.

Podbudowa kształcenia opierają się na podstawach elektrotechniki, elektroniki oraz mechaniki. Podczas kształcenia technicy urządzeń dźwigowych będą potwierdzać egzaminem dwie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

  • kwalifikację EE.13 Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych
  • kwalifikację EE.14 Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych.

Nasza szkoła od wielu lat współpracuje z branżą dźwigową reprezentowaną przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów, zrzeszających największe firmy zajmujące się produkcją oraz konserwacją urządzeń dźwigowych. Efektem współpracy była realizacja w naszej szkole projektu "Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych”, którego efektem jest:

  • Nawiązanie trwałej współpracy szkół uczestniczących w projekcie z przedsiębiorcami działającymi w branży dźwigów osobowych – szkoła współpracowała z firmami: Schindler Polska, OTIS, KONE, ThyssenKrupp Elevator, Meiller.
  • Wyposażenie szkoły w pomoce techno-dydaktyczne niezbędne do kształcenia w nowej specjalizacji,
  • Przeprowadzenie szkolenia przygotowującego kadrę nauczycielską do prowadzenia zajęć specjalizacji zawodowej.

Realizacja projektu rozpoczęła kształcenie w naszej szkole kadr branży dźwigowej w ramach zajęć ze specjalizacji w zawodzie technik elektryk oraz w ramach innowacji pedagogicznej w klasie realizującej nową podstawę programową. Współpraca z firmami dźwigowymi pozwala na ciągłe wzbogacanie zaplecza dydaktycznego oraz atrakcyjne praktyki zawodowe w firmach dźwigowych. Wielu naszych absolwentów podejmuje pracę w firmach branży dźwigowej.

Nasza szkoła jest świetnie przygotowana do wprowadzenia nowego zawodu technik urządzeń dźwigowych. Posiadamy odpowiednio wyposażone pracownie dydaktyczne zarówno do prowadzenia zajęć w ramach podstaw kształcenia w zawodzie, jak również do kształcenia zawodowego.