Rekrutacja 2021/2022

Informacja dla Kandydatów

W dniach od 17 maja 2021 r. od godz. 8.00 do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 kandydaci składają do szkoły pierwszego wyboru wnioski oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uzupełnione i podpisane wnioski oraz dokumenty można składać:

  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego (wygenerowany wniosek i dokumenty opiekun prawny podpisuje profilem zaufanym i przesyła w systemie)
  2. w formie skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku oraz dokumentów na adres: rekrutacja@zseil.edu.pl (podpis ucznia i co najmniej jednego opiekuna prawnego)
  3. osobiście – w sekretariacie szkoły pokój nr 23 (na parterze) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 (podpis ucznia i co najmniej jednego opiekuna prawnego).

UWAGA:

  • wniosek może być złożony tylko w jednej formie – elektronicznie lub osobiście
  • wchodząc do budynku szkoły należy mieć twarz zakrytą maseczką oraz zachowywać dystans 1,5 m
  • należy odkazić ręce płynem dezynfekującym
  • po dokonaniu wszystkich czynności związanych z procesem rekrutacji należy niezwłocznie opuścić budynek.

Kandydaci do Technikum Elektronicznego nr 3 otrzymują skierowanie na badanie lekarskie. W zależności od sposobu złożenia wniosku będzie ono wydawane w formie elektronicznej (wysłany skan skierowania na adres mailowy podany we wniosku) lub papierowej.

Wniosek może być złożony tylko w jednej formie – elektronicznie lub osobiście.

Wykaz jednostek wykonujących badania dla kandydatów do szkoły

Planowany nabór 2021/2022
Kontakt w sprawach rekrutacji – rekrutacja@zseil.edu.pl

 

Kontakt ze szkołą


Adres


01-518 Warszawa
ul. Gen. Zajączka 7

Telefon


22-839-12-23

Faks


22-839-00-43


 

Jak dojechać do szkoły?

Do szkoły można dojechać pociągiem, metrem do stacji Dworzec Gdański oraz tramwajami i autobusami.

Na szkolnym terenie znajduje się płatny strzeżony parking (można wykupić tani abonament upoważniający do stałego parkowania).