Akcja:
Mobilność osób uczących się i pracowników
Tytuł projektu:
Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży
Informacje ogólne
W projekcie udział wzięło 60 uczniów klasy trzeciej oraz 11 absolwentów Technikum Elektronicznego nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej "Żywiciel" w Warszawie. Młodzież ma 18-21 lat i uczy się proponowanych przez szkołę zawodach: technik elektronik, technik informatyk, technik teleinformatyk oraz technik elektryk lub ukończyła niedawno szkołę zdając egzamin maturalny i egzaminy z kwalifikacji zawodowych. Projekt przewidywał podział grupy na dwie jednostki (po cztery osoby z każdego zawodu) oraz po 11 absolwentów. Zorganizowano miesięczne praktyki dla młodych ludzi w hiszpańskich i niemieckich firmach. Uczniowie odbyli praktyki w czterech grupach po 15 osób dwie w Niemczech w terminach październik-listopad 2016 i kwiecień-maj 2017 oraz dwie w Hiszpanii w terminach kwiecień-maj 2017 i maj-czerwiec 2017. Praktykantom towarzyszył jeden wydelegowany przez organizację wysyłającą nauczyciel. Absolwenci odbyli praktyki w dwóch grupach w Niemczech 5 osób i w Hiszpanii 6 osób w terminie lipiec-wrzesień 2017. Absolwenci wyjechali bez osób towarzyszących. Głównym celem projektu jest mobilności uczniów kształcących się zawodowo na międzynarodowych rynkach pracy, ich doskonalenie zawodowe oraz późniejsza możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. W ten sposób zwiększają się szanse ucznia na znalezienie pracy, gdyż wzmacnia się jego pozycja na rynku pracy jako osoby z doświadczeniem zagranicznym oraz większą motywacją do pracy. Wyjazd na zagraniczny staż umożliwił także porównanie polskiego programu nauczania zawodu z programem realizowanym w innym kraju UE. Należy dążyć przecież do ujednolicenia warunków przyjmowania młodych pracowników w UE oraz możliwości potwierdzania zdobytych kwalifikacji zawodowych. Ważnym aspektem jest także możliwość swobodnego posługiwania się językiem obcym, nie tylko w życiu codziennym, ale także zawodowym. Kontakt z najnowszymi technologiami oraz specjalistami innymi niż nauczyciele, obcowanie ze sprzętem specjalistycznym przyczynią się do poszerzenia wiedzy, zdobycia nowych umiejętności oraz kwalifikacji. Oczekiwane rezultaty: - zwiększenie szans uczniów na rynku pracy, - zdobycie praktycznego doświadczenia, - nauka funkcjonowania w zespole, - rozwój umiejętności interpersonalnych, - potwierdzenie nabytych umiejętności certyfikatem Europass Mobility, - wymiana doświadczeń między organizacjami partnerskimi oraz dzielenie się doświadczeniem i dobrymi praktykami, - poznanie kultury innego kraju UE, - rozwój szkoły jako jednostki zajmującej się kształceniem zawodowym, - dokształcanie kadry pedagogicznej, wymiana doświadczeń z zagranicznymi pracownikami, wykorzystanie efektów oraz wyciąganie wniosków z pobytu po powrocie, - poszukiwanie lepszych i nowszych rozwiązań nauczania zawodu, - zachęcenie innych nauczycieli do uczestnictwa oraz opracowania różnego rodzaju projektów oraz programów, - wzmocnienie polskiego rynku pracy poprzez wprowadzenie na niego wykwalifikowanych pracowników (absolwentów naszej szkoły z doświadczeniem zagranicznym). Analiza potrzeb uczniów w korelacji z obecnymi warunkami panującymi na rynku pracy ewidentnie wskazuje na zasadność projektu. Do realizacji Projektu Szkoła wybrała dwie organizacje partnerskie, które swoim wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu programów i projektów mobilności gwarantują potencjalny sukces w ocenie projektu oraz zapewnia jego wysoką jakość.
Organizacja partnerskie Euromind Projects SL
EuroMind to andaluzyjska instytucja edukacyjna, która mieści się w Ubeda (prowincja Jaen). Firma zajmuje się przygotowywaniem oraz realizacją projektów mobilności (wcześniej LdV), teraz w programie Erasmus+ oraz PO WER, Grundtvig, czy Młodzież w Działaniu, a także organizacją kursów językowych, zajęć na temat kultury, obyczajów oraz zwyczajów w krajach Unii Europejskiej oraz warsztatów mających na celu pomoc w umiejętnym i sukcesywnym poszukiwaniu pracy. Służy pomocą w przygotowywaniu merytorycznym wniosków oraz projektów, a także, jeśli wnioskodawca ma takie życzenie, w organizacji programu kulturowego oraz językowego, które są integralną częścią każdego dobrego projektu. Każdy pomysł wnioskodawcy jest brany pod uwagę i natychmiast zamieniany na konkretne plany. Do tej pory firma opracowała lub pomagała w przygotowaniu wielu projektów, które zostały bardzo wysoko ocenione, co świadczy o jej profesjonalizmie oraz odpowiednim podejściu do każdego projektu. EuroMind stawia sobie za cel promowanie andaluzyjskiej kultury w Europie oraz stawia na zawodową współpracę i pomoc młodym, rozwijającym się oraz poszukującym ludziom na rynku pracy. Ważnym elementem każdego tworzonego przez nich projektu jest innowacyjność, nowe metody nauczania zawodowego oraz jego wspieranie. Projekty tworzone przez EuroMind są konkurencyjne pod względem merytorycznym, warte zainwestowania, zaś każda wizyta stażystów bądź praktykantów powinna zachować się w ich pamięci jako niezwykłe wydarzenie, gdzie mieli szansę na zdobycie cennych doświadczeń, poznania innych kultur, rozwoju zawodowego oraz zawarcia znajomości.
Partner hiszpański
Organizacja partnerska EuroMind - partner hiszpański - oferuje praktyki w firmach Clic Soluciones, Madoffice, R-TRES, Cyberworld moviles, Dynamic, Datachip, Electroinformatica, Ofimueble (dla informatyków oraz teleinformatyków), Climatizacion Sanchez, Tecnisur, Espanav, Technoauto, Mundo Movil, Electroinformatica (dla elektroników), HGM Sevilla, Garcia Guirado, Friorema (dla elektryków).
Organizacja partnerskia Europa-Direkt e.V.
Europa-Direkt e.V. Institut fur interkulturelle und europaische Studien z siedzibą w Dreźnie w Niemczech jest stowarzyszeniem Organizacji Pożytku Publicznego. Od niemal 20 lat organizuje projekty wymian młodzieży dla studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szkolenia dla animatorów wymian młodzieży, tandemy językowe, wizyty studyjne, konferencje oraz projekty mobilności programu Erasmus+ oraz PO WER, we współpracy z partnerami z Polski, Francji i Hiszpanii. Zespół jest wielokulturowy: niemiecko - polsko - francuski. Dzięki instytucji można nawiązać kontakty z osobami z innych krajów europejskich, pracownicy bardzo chętnie podjęli temat współpracy. Stowarzyszenie jest niezależnym, zarejestrowanym podmiotem bezpartyjnym. Posiada status Jednostki Centralnej Niemiecko-Francuskiej Współpracy Młodzieży. Organizowane projekty, spotkania i seminaria mają przede wszystkim miejsce w Niemczech, ale także dzięki współpracy z organizacjami partnerskimi odbywają się także we Francji, Polsce, Czechach oraz innych krajach europejskich.
Partner niemiecki
Organizacja partnerska Europa-Direkt e.V. - partner niemiecki - oferuje praktyki w firmach haase Businesstechnik GmbH, SMT & Hybrid GmbH, Deutesche Telecom GmbH, Tele Columbus AG, Siemens Professional Education Wilhelm Miersch -Klima - und Kälteservice GmbH, ComArch AG, Elektro - Kühlung GmbH, Schaltanlagenbau Hocke GmbH.