GODŁO POLSKI

Porozumienie ZSEiL z WAT


Odwiedź www.wel.wat.edu.pl/

22 stycznia 2010 r. nasza szkoła, jako jedna z trzech w Warszawie, podpisała porozumienie o współpracy z Wydziałem Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Obie strony wyraziły intencję współpracy w zakresie: podnoszenia jakości nauczania, unowocześnienia procesu kształcenia w zawodach branży elektronicznej i jej pokrewnych, powiązania kierunków edukacji z potrzebami rynku pracy, ścisłego połączenia kształcenia teoretycznego z praktyką oraz promowania zawodów związanych z elektroniką i technikami informacyjnymi. Dzięki temu porozumieniu nasi uczniowie i nauczyciele będą mogli uczęszczać na specjalne wykłady popularnonaukowe oraz mini wykłady połączone z zajęciami laboratoryjnymi, a także brać udział w prelekcjach i pokazach. Młodzież będzie miała możliwość bliższego zapoznania się z działalnością Wydziału Elektroniki.

Wizyta w Wojskowej Akademii Technicznej

Dnia 23 kwietnia 2010r. wybrane klasy z Technikum Elektronicznego nr 3 w Warszawie powszechnie zwanego „Zajączkiem” wybrały się z wizytą do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na zaproszenie władz Akademii w ramach porozumienia o współpracy z ZSEiL w zakresie popularyzacji elektroniki, telekomunikacji, mikroelektroniki i technik informacyjnych. Opiekunami z naszej szkoły byli pani Danuta Jankowska i pan Jan Zając.

Uczniowie wyruszyli autokarem spod szkoły o 950, z około 20 minutowym spóźnieniem spowodowanym nieodpowiedzialną postawą niektórych kolegów. Transport w obydwie strony zorganizowany został przez władze uczelni. Na miejscu zostaliśmy powitani przez władze Wydziału Elektroniki WAT: Dziekana Wydziału prof. dr hab. inż. Mariana Wnuka, Prodziekana ds. naukowych dr hab. inż. Romana Kubackiego profesora WAT, Prodziekana ds. studenckich dr inż. Stanisława Konatowskiego, Zastępcę Dziekana płk dr inż. Zdzisława Chudego oraz pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału.

W trakcie krótkiego przemówienia Dziekan Wydziału Elektroniki WAT zapoznał nas z historią uczelni oraz jej wewnętrzną strukturą. Dzięki temu dowiedzieliśmy się że WAT, uczelnia niegdyś wyłącznie wojskowa, od niedawna (tj. ośmiu lat) kształci również cywilów w zakresie nauk technicznych tj. elektronika, cybernetyka, geodezja, budownictwo.

Na terenie uczelni przy ul. Kaliskiego w Warszawie zwiedziliśmy bazę dydaktyczną z pracowniami i salami wykładowymi Wydziału Elektroniki WAT. Z poczynionych obserwacji dało się zauważyć, że każdy Wydział na terenie Akademii ma swoje budynki zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie.

Ze względu na liczbę uczestników musieliśmy podzielić się na dwie mniejsze podgrupy, co umożliwiło bezproblemowe poruszanie się po stosunkowo małych salach, w których zlokalizowane są pracownie. Grupy zwiedzały pracownie naprzemiennie.

Nasza grupa zaczęła wycieczkę od wizyty w Zakładzie Obwodów i Sygnałów Elektrycznych. Zapoznaliśmy się tam z zadaniami które wykonują studenci Akademii. Ćwiczenia te, my jako elektronicy kończący szkołę techniczną w większości znaliśmy, jak chociażby badanie stabilizatorów napięcia czy diody Zenera. Sprzęt w pracowniach również był zbliżony do tego jaki posiada nasza szkoła, dało się zauważyć podobne typy zasilaczy, generatorów, woltomierzy, multimetrów itp.

Następnie kolejno zwiedzaliśmy pozostałe struktury Wydziału Elektronicznego takie jak np. Zakład Systemów Radioelektronicznych, Zakład Mikrofal, Zakład Techniki Cyfrowej oraz Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej. W każdym zakładzie przedstawiano tematykę ćwiczeń w nich realizowanych. Niektóre zagadnienia były nam nieobce, jak na przykład programowanie mikrokontrolera 8051, ale w większości znacznie wychodziły poza zakres naszej wiedzy.

W Zakładzie Systemów Radioelektronicznych mieliśmy szansę obejrzeć sprzęt do radiolokacji, który był montowany miedzy innymi w samolotach Tupolew. Zwiedzając bazę dydaktyczną zapoznano nas z nowoczesnymi technologiami i urządzeniami.

Zwiedzanie Wojskowej Akademii Technicznej przebiegało szybko ze względu na małą ilość czasu, spowodowaną naszym spóźnieniem oraz napiętym terminarzem kierowcy naszego autokaru. Na zakończenie poczęstowano nas wojskową grochówką, którą spożywaliśmy w tempie wojskowym ze względów wyżej wymienionych. Po podziękowaniu Prodziekanowi ds. naukowych za zaproszenie i możliwość zwiedzenia uczelni wyruszyliśmy z powrotem do naszej rodzimej szkoły, gdzie byliśmy o godzinie 1300. Na tym nasza pouczająca wyprawa się skończyła, a uczniowie którzy w niej uczestniczyli na pewno zastanowią się nad możliwościami które zapewnia WAT i możliwe, że zdecydują się na kontynuowanie edukacji w tejże uczelni, w kierunku elektroniki lub informatyki.

Lech Klimaszewski klasa 4a

Informacje na tematy związane ze studiami na Wydziale Elektroniki WAT można uzyskać na stronie: www.wel.wat.edu.pl.

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA