GODŁO POLSKI

Szkolni psycholodzy

Teresa Piatczyc - Jachimowska
szkolny psycholog

pokój nr 10B, parter
tel. wew. szkolny 290
tel. 22-839-25-38 (w.1)

Godziny pracy:

Poniedziałek: 0800 - 1200
Wtorek: 1200 - 1630
Środa: 1200 - 1630
Czwartek: 0800 - 1200
Piątek: 0800 - 1500

Praca psychologa

Najważniejszym zadaniem psychologa w szkole jest wspieranie uczniów w każdej sytuacji, w której takiego wsparcia potrzebują. Wszelkie działania, które podejmuje psycholog, służą temu jednemu celowi: pomóc uczniowi w znalezieniu rozwiązania jego problemu.

Każdy uczeń może sam zgłosić się do psycholog: bezpośrednio lub on-line. Korzystanie z pomocy psychologa w szkole jest dobrowolne oraz bezpłatne. W czasie rozmowy ustalane są z uczniem formy i zakres pomocy. Jeśli do rozwiązania problemu konieczna jest pomoc specjalistyczna, uczeń otrzymuje wskazówki, gdzie taką pomoc może znaleźć.

Psycholog wspiera również rodziców oraz wychowawców i innych nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.

Do głównych zadań psychologa należy:

 • diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów,
 • pomoc w określeniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,
 • udzielanie pomocy psychologicznej w formie konsultacji indywidualnych, porad, warsztatów i zajęć grupowych,
 • inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozwiązywaniu problemów związanych ze stanem psycho-fizycznym lub niepowodzeniami edukacyjnymi uczniów.

Jeśli:

 • nie potrafisz radzić sobie z emocjami albo ze stresem,
 • zauważasz, że przestały Cię cieszyć rzeczy, które jeszcze niedawno sprawiały Ci radość,
 • przeżywasz rozstanie albo żałobę,
 • Twoja sytuacja domowa jest skomplikowana,
 • masz problemy w relacjach z rówieśnikami,
 • masz inny problem, który powoduje Twoje cierpienie albo dyskomfort,

zgłoś się na rozmowę do psychologa szkolnego. Wspólnie spróbujemy poszukać rozwiązania. Zapraszam – gabinet 10B.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz.U. 2017 poz. 1591

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA