GODŁO POLSKI

Szkolni pedagodzy

Aneta Robaczyńska
pedagog szkolny

pokój nr 143, I piętro
tel. wew. szkolny 277
tel. bezpośredni 22-839-25-38 (w.2)

Godziny pracy:

Poniedziałek: 0800 - 1400
Wtorek: 0800 - 1400
Środa: 0800 - 1400
Czwartek: 1200 - 1700
Piątek: 0900 - 1200
Beata Krawczyk
pedagog szkolny

pokój nr 143, I piętro
tel. wew. szkolny 277
tel. bezpośredni 22-839-25-38 (w.2)

Godziny pracy:

Wtorek: 1315 - 1630
Środa: 1115 - 1645
Czwartek: 0730 - 1245
Katarzyna Michalczyk
pedagog szkolny

pokój nr 215, II piętro
tel. wew. szkolny 292
tel. 22-839-12-23

Godziny pracy:

Poniedziałek: 0730 - 1130
Wtorek: 1000 - 1400
Czwartek: 0730 - 1130
Piątek: 1130 - 1530

Pedagog szkolny to osoba, do której można przyjść z każdym problemem. W oparciu o wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki oraz doświadczenie pomoże go rozwiązać, a w razie potrzeby skieruje do odpowiednich osób i instytucji.

Problemy, z którymi najczęściej przychodzi młodzież to między innymi: sytuacja konfliktu z nauczycielami lub kolegami z klasy, nieradzenie sobie z nauką, niezrozumienie w domu, zdrada w przyjaźni lub miłości. Wtedy pedagog szkolny służy radą i towarzyszy wspierając, a czasami podejmuje działania uzgodnione uprzednio z uczniem przestrzegając zasady dyskrecji. Bywają też sytuacje, że spotykamy się z uczniem na wniosek nauczycieli i wychowawców lub rodziców. Okazuje się wtedy często, że niepokojące zachowanie spowodowane jest problemem, w którym młody człowiek potrzebuje pomocy. Każda sytuacja trudna może być szansą do zmian na lepsze, do stawania się lepszym, dojrzalszym człowiekiem. Naszym zadaniem jest ten ogromny potencjał rozwojowy wydobyć i ukierunkować. Zależy nam, aby każdy uczeń znał swoje prawa i obowiązki, czuł, że jest bezpieczny, ważny i szanowany i żeby uczył się tak traktować innych.

Dlatego od klas pierwszych prowadzimy integracje klas współpracując z wychowawcami, monitorujemy sytuacje szkolną uczniów z problemami w nauce i zachowaniem, proponujemy i organizujemy realizację programów psychoedukacyjnych, prowadzimy działania o charakterze wolontaryjnym i humanitarnym wyrabiając w uczniach wrażliwość na krzywdę i potrzeby innych.

Organizujemy pomoc materialną w postaci stypendiów, zasiłków oraz bezpłatnych obiadów w szkole dla uczniów z najuboższych rodzin.

Serdecznie zapraszamy.

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA