GODŁO POLSKI

Praktyki zawodowe

Organizacja praktyk:
  • Uczniowie, którzy chcą odbywać praktyki w zaproponowanych przez siebie firmach, zgłaszają się do kierownika szkolenia praktycznego z uzupełnionym formularzem zgłoszenia firmy (w załączniku).
  • Kierownik Szkolenia Praktycznego przygotowuje dla ucznia propozycję umowy do zaakceptowania przez firmę (w załączniku). Po zaakceptowaniu umowy zostaje ona podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach przez firmę i dyrektora szkoły.
  • Uczeń pełnoletni odbierając w szkole umowę o praktyki zobowiązany jest wypełnić i podpisać zgodę na odbycie praktyk, uczeń niepełnoletni zobowiązany jest dostarczyć zgodę podpisaną przez rodzica.
  • Umowę uczeń dostarcza do firmy i umawia się na pierwszy dzień praktyki zawodowej, a następnie podpisaną przez firmę umowę dostarcza do szkoły.
  • Uczniowie, którzy nie przedstawią swoich propozycji firm, otrzymają ze szkoły propozycję firmy oraz niezbędne dokumenty. Dokumenty te zawożą do firmy, a następnie podpisane przez firmę dostarczają do szkoły.
  • Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej każdy uczeń musi posiadać aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy i ubezpieczenie NNW.
ZAŁĄCZNIKI: :

Kierownik Szkolenia Praktycznego:
mgr inż. Piotr Gołdak
e-mail: pgoldak@zseil.edu.pl
pokój nr 220/218, II piętro

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA