GODŁO POLSKI

Historia szkoły

1/54

Jednym ze źródeł informacji o szkole jest kronika szkolna. Prowadzona od początku istnienia Zespołu przez prof. Bożennę Chodyrę ilustruje najważniejsze wydarzenia szkolne - uroczystości, imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, wizyty delegacji rządowych, oświatowych i innych, spotkania z ciekawymi ludźmi: aktorami, twórcami, sportowcami itp. W 1987 roku zajęliśmy czwarte miejsce w konkursie kronik szkolnych szkół zawodowych Warszawy i województwa stołecznego.


Drugim źródłem informacji o szkole jest monografia Zespołu Szkół Elektronicznych „Ocalić od zapomnienia” powstała w 1996 roku z okazji obchodzonego uroczyście dwudziestopięciolecia placówki. Została przygotowana pod kierunkiem i redakcją prof. Władysława Grzegorczyka, polonisty pracującego w Zespole od 1974 roku. Liczy 270 stron, jest bogato ilustrowana i zawiera opis genezy oraz życia szkoły we wszystkich jego przejawach. Przedstawia sylwetki dyrektorów, wicedyrektorów, kierownictwa warsztatów szkolnych i nauczycieli pełniących różne funkcje, spis członków Rady Pedagogicznej oraz pracowników administracji i obsługi, wspomnienia o nauczycielach zmarłych, omawia rolę sojuszników szkoły - rodziców i instytucji patronackich, bazę materialno-dydaktyczną oraz szeroko pojęty dorobek i sukcesy w różnych dziedzinach: nauce, kształceniu zawodowym, sporcie, zajęciach pozalekcyjnych, działalności społecznej, wspólpracy ze środowiskiem. Zawiera także wspomnienia absolwentów oraz ich pełny spis na dyskietce. Monografia ocala od zapomnienia dorobek szkoły - sukcesy naukowe uczniów i ich nauczycieli, dokonania służące kształtowaniu szlachetnych postaw i charakteru wychowanków. Można się zniej dowiedzieć, jakie były kierunki kształcenia młodzieży w minionym 30-leciu, jacy nauczyciele pracowali, jak szkoła rozwijała aktywność uczniów i zaspakajała ich zainteresowania pozalekcyjne, z jakimi instystucjami współpracowała w celu realizowania swych zadań. W 2001 roku, na 30 - lecie Zespołu ukazał się suplement do monografii wzbogacający ją o zmiany i osiągnięcia w latach 1996 - 2001 wraz z listą absolwentów z tego okresu. Obie publikacje są dostępne w szkole.


Ważniejsze wydarzenia w historii szkoły

 • 1964 - wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Zespołu Szkół Elektronicznych
 • 1965 - rozpoczęcie budowy Zespołu Szkół Elektronicznych
 • 1971 (4 stycznia) - rozpoczęły się pierwsze lekcje w ZSE
 • 1973 (1 marca) - szkoła otrzymała sztandar
 • 1974 (10 maja) - została otwarta szkolna Izba Pamięci Narodowej
 • 1976 (1 marca) - rozpoczęło pracę szkolne Studio TV
 • 1978 (1 marca) - został uruchomiony Szkolny Ośrodek Rekreacyjno - Wypoczynkowy w Dębem
 • 1979 (1 marca) - zostało otwarte Szkolne Muzeum Elektroniki
 • 1987 - szkoła zajęła I miejsce w konkursie „Zabawa, jakiej nie było”
 • 1988 (15 stycznia) - szkoła została odznaczona Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Warszawy
 • 1989 - początki wspólpracy ze Szkocją
 • 1993 (17 grudnia) - nastąpiło otwarcie szkolnego Klubu Radiokomunikacji Amatorskiej
 • 1996 (1 marca) - odbyły się uroczystości dwudziestopięciolecia Zespołu Szkół Elektronicznych
 • 2006 - dyrektorem Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych została pani Halina Szczur

Te i inne wydarzenia szkolne są udokumentowane w postaci fotografii tworzących kronikę szkolną. Prezentujemy niektóre z nich.

Jubileusz dwudziestopięciolecia 1 marca 1996 roku.


W srebrnym jubileuszu szkoły uczestniczył prymas Józef Glemp. Na zdjęciu wpisuje się do księgi pamiątkowej.


Spotkanie w klubie szkolnym przy kawie podczas jubileuszu. Na zdjęciu dyrektor Wiesław Zięcina obok prymasa Glempa.


Pani dyrektor Halina Szczur wygłasza przemówienie podczas obchodów czterdziestolecia Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w dniu 11 marca 2011 r.

Zobacz fotoreportaż.


 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA