GODŁO POLSKI

Działania integracyjne

„Chcemy być szkołą przyjaźni i sukcesu, aby każdy uczeń miał możliwość we wzajemnym poszanowaniu rozwijać aktywność intelektualną, emocjonalną i praktyczną. Dlatego nadrzędnym celem naszej szkoły jest stworzenie warunków dla harmonijnego rozwoju osobowego uczniów, aby wszyscy mieli szansę stawać się osobami twórczymi, odpowiedzialnymi, mądrymi i przygotowanymi do pełnienia ról społecznych”

(fragment z „Programu wychowawczego ZSEiL”).

Warsztaty integracyjne

Od dwudziestu lat nasi uczniowie klas pierwszych we wrześniu biorą udział w integracyjno-adaptacyjnych zajęciach warsztatowych prowadzonych przez pedagoga/psychologa z uczestnictwem wychowawcy klasy.


Jest to sprawdzona przez nas najskuteczniejsza profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej.


Nasi pierwszoklasiści uczą się dobrej komunikacji oraz nawiązują wzajemne bezpieczne relacje. Ich mocne strony staną się siłą całej wspólnoty klasowej i w razie potrzeby każdy będzie wiedział do kogo może zwrócić się o pomoc.


Uczestniczący w integracji wychowawca ma możliwość poznać swoich uczniów oraz zaobserwować pierwsze sygnały możliwych problemów. Pozwoli mu to zaplanować pracę wychowawczą z uwzględnieniem specyfiki klasy oraz indywidualnych potrzeb ucznia.

Po zajęciach warsztatowych w sali klasa nadal integruje się przy ognisku.


Wszyscy uczestnicy we wspólnej zabawie na świeżym powietrzu.


„Biała szkoła” w Zwardoniu

W roku szkolnym 2001/2002 po raz pierwszy zostały zorganizowane przez prof. Wandę Sternicką zimowe zajęcia integracyjno-sportowe dla klas pierwszych. Odbyły się w Zwardoniu, a ich cel, to lepsze poznanie się uczniów i ich wychowawców, nauka jazdy na nartach pod opieką instruktorów, kształtowanie nawyku spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu w sposób aktywny. Poza narciarstwem czas na zimowisku wypełniają: pływanie na basenie, dyskoteki, dyskusje, spacery i wycieczki turystyczne. Wspólne spędzanie dnia przynosi widoczne korzyści edukacyjne i uczy zasad współżycia w grupie, rozwija odpowiedzialność, zaradność, opiekuńczość, zdrową rywalizację oraz szeroko pojętą aktywność.

Zwardoń koło Żywca. Wyciąg narciarski widoczny z okien naszego domu.


Tak mieszkamy.


„Pierwsze koty za płoty”-tak wygląda pierwszy dzień nauki jazdy na nartach.


Wolontariat w naszej szkole

Uczniowie naszej szkoły chętnie pomagają sobie nawzajem w nauce oraz w rozwiązywaniu różnych problemów. Niosą pomoc także mieszkańcom naszej dzielnicy np. roznosząc żywnościowe paczki świąteczne osobom starszym i niepełnosprawnym. (współpraca z Osiedlowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej). Dzieci z Domów Dziecka mogły poznać naszych uczniów w akcji „Zajączek Mikołajem”. Udział wolontariuszy i młodzieży niepełnosprawnej w IX Olimpiadzie Młodziezy Niepełnosprawnej był ich wspólnym sukcesem. Opiekunem szkolnej grupy wolontariuszy jest szkolny pedagog, pani Halina Ważniewska.

Grupa szkolnych wolontariuszy ubranych w czerwone koszulki gotowa do pomocy uczestnikom IX Olimpiady Młodzieży Niepełnosprawnej.


Sport i rekreacja

Co roku 1 czerwca w szkole organizowany jest Dzień Sportu. Odbywają się finały Ligi Siatkówki, halowego turnieju piłki nożnej oraz turniej koszykówki dla klas pierwszych. Co roku w Dniu Święta Szkoły w szkole odbywa się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora ZSEiL.


 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA