ŻYCZĄC Z NORWIDEM NA ŚWIĘTA…

„Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej

Stało się - między ludzi wszedł MISTRZ-WIEKUISTY,

I do historii, która wielkich zdarzeń czeka,

Dołączył biografię każdego człowieka;

Do Epoki - dzień każdy, każdą dnia godzinę,

A do słów umiejętnych - wnętrzną  s ł ó w  p r z y c z y n ę,

To jest:  i n t e n c j ę  s e r c a...”

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Zespół Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych organizujący Rok Norwidowski w naszej szkole życzy z C. K. Norwidem radości z nadejścia „chwili uroczystej ciszy” oraz „intencji serca” – dających możliwość spotkania się z Wiekuistym Mistrzem.

 

Poniżej zapraszamy do zapoznania się z pracami plastycznymi C.K. Norwida -  tematycznie nawiązującymi do Świąt Bożego Narodzenia:

 

 

1.

(Niewielka grafika - akwaforta (17 x 22 cm) powstała w 1850 r. - zatytułowana przez Norwida „Il n'y avait point de logement pour eux dans l'hôttelerie”, znana też pod polskim tytułem: „Nie było dla nich miejsca w gospodzie”. Autor przedstawił scenę z Józefem, który nie znalazł miejsca w gospodzie dla swej brzemiennej żony.  Stojąca w oddali Maryja skupia na sobie uwagę, wręcz magnetyzuje widza, dowodząc, że cisza jest wymowniejsza niż słowa…)

 

 

2.

(Szkic sporządzony ołówkiem i kredką (30 x 22 cm), zatytułowany „Pokłon Trzech Króli”.)

 

 

3.

(Rysunek „Święta Rodzina” wykonany ołówkiem i kredką w 1855 r , przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem w ogrodzie przed domem. Po lewej stronie stoi św. Anna, a po prawej św. Józef. Dziecię Jezus wyciąga rękę w kierunku małego Jana Chrzciciela. W lewej ręce trzyma nożyce, w sztuce sakralnej uważane za symbol śmierci. Interpretatorzy uznają je w tym wypadku za znak, że „narodził się ten, który zerwie pęta śmierci”.)