Wyniki szkolnego konkursu z języka angielskiego zawodowego dla specjalizacji technik elektryk

Za 3 sekundy powinno nastąpić przekierowanie do prezentacji...

link do prezentacji