Szkoła Odkrywców Talentów

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych uzyskał w roku szkolnym 2013/2014 tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, który świadczy o tym, że placówka ta przyczyniła się do odkrywania i wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży.

 

 

Zostaliśmy umieszczeni na polskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów, znajdującej się na stronie internetowej www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty. Przyczyni się to do promocji naszej szkoły w regionie i środowisku lokalnym, do wymiany dobrych praktyk z innymi wyróżnionymi placówkami, a także przyniesie satysfakcję z pomocy uczniom w osiąganiu przez nich sukcesów na miarę własnych możliwości.

 

 

» Szkoła Odkrywców Talentów