Projekt
SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO

W marcu 2021 r. nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo  fundacji Dbam o Mój Z@sięg. Celem projektu jest podnoszenie bezpieczeństwa i higieny cyfrowej uczniów, tworzenie wspólnoty uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu.

 

W ramach projektu będziemy brali udział w ciekawych webinariach, konferencjach i wydarzeniach tematycznych, w badaniu naukowym poświęconym relacjom w szkole. Będziemy mieć również dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych.

 

Warto być SZKOŁĄ ODPOWIEDZIALNĄ CYFROWO.

 

 

10 zasad higieny cyfrowej:

 

 

» Projekt
SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO