Obieg dokumentów

Sposoby przyjmowania i rozpatrywania spraw.

 

Sekretariat główny szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów. Korespondencję można dostarczać osobiście, listownie oraz za pośrednictwem faksu. Dyrektor Szkoły dokonuje rozdzielenia w/w pism na osoby lub komórki odpowiedzialne merytorycznie. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów określonych przepisach szczególnych. Podanie winno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz zawierać inne wymagania określone w przepisach szczególnych. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu rozpatrywania spraw. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

 

 

Godziny pracy:

 

Sekretariat główny: (pokój 23)

  • poniedziałek, wtorek, środa i piątek od godziny 7:30 do 15:30
  • czwartek sekretariat NIECZYNNY (prace wewnętrzne)

 

Sekretariat uczniowski: (pokój 217)

  • poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godziny 7:30 do 15:30
  • środa od godziny 9:00 do 17:00

 

Kadry: (pokój 20)

  • od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00

 

Godziny przyjęć interesantów przez dyrektora szkoły - po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem sekretariatu głównego.

» Obieg dokumentów