Nasze sukcesy

Dobra praktyka w naszym technikum

 

8 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Menedżerskiej odbyła się uroczysta gala ogólnopolskiego konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości” zorganizowanego przez fundację „Fundusz współpracy”, Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W konkursie zostały wyróżnione dwa zgłoszone przez naszą szkołę projekty: Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży (koordynator: p. wicedyrektor Agnieszka Chłopczyńska) oraz The Discussion Club i Passion Fashion (koordynator: p. Beata Domańska), tym samym uzyskały one tytuł „Dobrej praktyki”. To już kolejne wyróżnienie dla naszej szkoły za realizację nowatorskich inicjatyw.

» O szkole » Nasze sukcesy