Majątek

Majątek Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie, ul. Generała Zajączka 7 w stosunku do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i którym dysponuje obejmuje dobra ruchome, nieruchome oraz wartości niematerialne i prawne, aktywa obrotowe.

 

W skład majątku wchodzą następujące składniki

 

stan na dzień 06 grudnia 2013 roku

 

  • Budynki i budowle: 5 000 000 zł
  • Sprzęt elektroniczny stacjonarny (nie starszy niż 3 lata): 382 000 zł
  • Sprzęt elektroniczny przenośny: 68 001 zł
  • Pozostały sprzęt elektroniczny: 656 000 zł
  • Wyposażenie (meble, urządzenia, maszyny): 3 000 000 zł
  • Księgozbiory: 270 103,90 zł

 

Łączna wartość: 9 376 104,90 zł

» Majątek