Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych

Menu okruszkowe

KONKURS NA FILM O MATEMATYCE „MATEMATYKA W KORONIE”

Główna treść artykułu

KONKURS NA FILM O MATEMATYCE „MATEMATYKA W KORONIE”

14 marzec to Międzynarodowy Dzień Matematyki. Zapraszamy do udziału w nietypowym konkursie matematyczno – niematematycznym…

 

Zadaniem uczestników będzie przygotowanie maksymalnie 3 – minutowego filmu, obrazującego w kreatywny sposób świat matematyki oraz to, co w Królowej Nauk może pasjonować najbardziej. Czekamy na ciekawe prace, w których główną ideą jest szeroko rozumiana promocja matematyki. Liczy się przede wszystkim pomysłowość i spojrzenie z zupełnie innej perspektywy na naukę, która czasami wydaje się nieatrakcyjna i nudna.

 

Regulamin konkursu:

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie ZSEiL w Warszawie.
 2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkometrażowego filmiku nawiązującego do tematu, który brzmi „Matematyka w Koronie”.
 3. Do konkursu należy zgłaszać samodzielne filmiki wcześniej niepublikowane, nieprezentowane i nienagradzalne w innych konkursach.
 4. Prace mogą być wykonane przez uczniów indywidualnie, w parach lub grupach maks. 5 - osobowych.
 5. Filmy muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
 6. a) długość filmu 1 - 3 min.
 7. b) Film musi zawierać napisy początkowe i końcowe.
 8. c) Muszą być zapisane w pliku wideo w dowolnym formacie: np. AVI, MP4, VCD lub innym umożliwiającym odtwarzanie ze stacjonarnego odtwarzacza.
 9. Praca konkursowa nie może naruszać prawa do prywatności osób trzecich.
 10. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. Filmy nie mogą prezentować zwrotów i czynów uznanych powszechnie za obraźliwe bądź kojarzących z nimi.
 11. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 12. Autor filmiku oświadcza, że osoby, których wizerunki zostały umieszczone w dziele w formie innej niż grupowa wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku, o czym należy poinformować na końcu filmu.
 13. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie zostaną zdyskwalifikowane.
 14. Film o matematyce należy przesłać do 15 maja na adres abudzinska@zseil.edu.pl lub jpliszka@zseil.edu.pl Ostateczną decyzję o wynikach konkursu podejmie jury, w którego skład wejdą matematycy i poloniści. Decyzje jury są ostateczne.
 15. Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody.

 

Zapraszamy!!!

A. Budzińska

J. Pliszka