JESTEŚMY ZŁOTĄ SZKOŁĄ!

12 stycznia 2023 r. Kapituła „Perspektyw” po raz 25. ogłosiła ranking najlepszych szkół średnich w Polsce. 

 

Wśród członków Kapituły znaleźli się m.in. przedstawiciele uczelni i komitetów głównych olimpiad rankingowych oraz dyrektorzy okręgowych komisji organizacyjnych (OKE). Pracom przewodniczyła prof. Barbara Marcinkowska – rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

 

Komisja poddała analizie tylko te licea i technika, które spełniły tzw. kryterium wejścia:

 

maturę w maju 2022 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej dla liceów/techników.

 

Oprócz tego w Rankingu Techników 2023 pod uwagę zostały wzięte następujące kryteria:

  1. sukcesy odniesione przez szkołę w olimpiadach (20%),
  2. wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%),
  3. wyniki egzaminu zawodowego (30%).

 

W grupie 1185 techników (spośród zgłoszonych 1745) nasza szkoła – Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy AK „Żywiciel” – wypadła bardzo dobrze!

 

Oto wyniki:

 

KATEGORIA MIEJSCE
 

Ranking maturalny techników w kraju 2023

 

 

29

 

 

Ranking główny techników w kraju 2023

 

45

 

Ranking wojewódzki techników

(Mazowiecki ranking techników) 2023

 

6

 

Ranking techników w Warszawie 2023

 

5