Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja korzystania ze strony BIP ZSEiL

 

Strona Biuletynu Informacji Publicznej (SBIP) jest ogólnodostępnym portalem internetowym, o którym mowa w art. 9 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 4 pkt. 1-2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

Strona Biuletynu Informacji Publicznej składa się z kilku podstawowych elementów:

1. Menu nawigacji wskazującego użytkownikowi aktualną pozycję na stronie,
2. Menu głównego (po lewej stronie witryny) zawierającego odsyłacze do najważniejszych części strony, w tym do Spisu Podmiotów. elementy takie jak Wyszukiwarka, Szybkie logowanie, Ankiety, Podmioty podległe obecnie wyświetlanemu podmiotowi, Lista podmiotów najbliższych aktualnemu miejscu pobytu użytkownika,
3. Właściwej treści strony zamieszczonej w środkowej części dokumentu. W tym miejscu będą pokazywać się dane podmiotów, artykuły, formularze rejestracji, logowania itp. elementy takie jak Wyszukiwarka, Szybkie logowanie, Ankiety, Podmioty podległe obecnie wyświetlanemu podmiotowi, Lista podmiotów najbliższych aktualnemu miejscu pobytu użytkownika.

 

Podstawowym przeznaczeniem portalu jest prezentacja informacji na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP. Do informacji tych można dotrzeć poprzez:

  • spis Podmiotów, dostępny w menu po lewej stronie witryny,
  • wyszukiwarkę znajdującą się na stronie witryny.

 

Redaktorzy stron podmiotowych BIP mają możliwość dodawania, modyfikacji lub archiwizacji danych przypisanych im podmiotów. Opis tej procedury jest dostępny w podręczniku redaktora strony podmiotowej BIP. Z materiałem tym powinni zapoznać się także wszyscy, którzy zamierzają dodać do SBIP dane podmiotu, a tym samym uzyskać przyporządkowanie sobie tego podmiotu na stronie głównej Biuletynu.

 

Zamieszczone na stronie dane podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP oraz artykuły opatrzone są metadanymi informacji publicznej, czyli tożsamością osoby wytwarzającej zasób (lub odpowiadającej za jego treść), czasem wytworzenia zasobu, tożsamością osoby, która udostępniła zasób na SGBIP, czasem udostępnienia zasobu na SGBIP.

» Instrukcja korzystania z BIP