Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych

Menu okruszkowe

Informacje dla rodziców

Główna treść artykułu

Prosimy o zapoznanie się z programem nauczania wychowania do życia w rodzinie, który będzie realizowany w naszej szkole. Zgodnie z obowiązującymi przepisami są to zajęcia obowiązkowe, ale rodzic może nie wyrazić zgody na udział w nich swojego niepełnoletniego dziecka.