EGZAMINY POPRAWKOWE – SIERPIEŃ 2022

22.08.2022   (poniedziałek)

Matematyka – egzamin pisemny i  ustny - godzina 9.00

 

24.08.2022   (środa)

IPM2. Naprawa urządzeń techniki komputerowej – egzamin teoretyczny i praktyczny - godzina 9.00

IPM3. Projektowanie i administrowanie bazami danych – egzamin teoretyczny i praktyczny - godzina 9.00

IPM4. Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi  – egzamin teoretyczny i praktyczny - godzina 9.00

LPM2. Badanie elementów i układów elektronicznych – egzamin teoretyczny i praktyczny - godzina 10.00

EPM5. Wykonywanie instalacji urządzeń automatyki przemysłowej– egzamin teoretyczny i praktyczny - godzina 10.00

Podstawy elektrotechniki i elektroniki – egzamin teoretyczny i praktyczny - godzina 10.00

IPM7. Programowanie aplikacji  internetowych – egzamin teoretyczny i praktyczny - godzina 11.00

IGM6. Eksploatacja urządzeń sieciowych – egzamin teoretyczny i praktyczny - godzina 11.00

IGM11. Programowanie aplikacji  internetowych – egzamin teoretyczny i praktyczny - godzina 11.00

 

25.08.2022  (czwartek)

Język polski – egzamin pisemny i ustny - godzina 9.00

Fizyka – egzamin pisemny i ustny  - godzina 9.00

 

26.08.2022   (piątek)

Informatyka  – egzamin teoretyczny i praktyczny - godzina 9.00

Język angielski – egzamin pisemny i ustny  - godzina 9.00