Dokumenty

 • Pobierz statut Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych
 • Pobierz schemat organizacyjny Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych
 • Pobierz plan pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych na rok 2013/2014
 • Pobierz arkusz organizacji Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych na rok 2015/2016
 • Pobierz arkusz organizacji Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych na rok 2014/2015
 • Pobierz arkusz organizacji Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych na rok 2013/2014
 • Pobierz arkusz organizacji Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych na rok 2012/2013
 • Pobierz regulamin rady pedagogicznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych
 • Pobierz regulamin rady rodziców Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych
 • Pobierz regulamin samorzadu uczniowskiego Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych
 • Pobierz regulamin udzielania zamowien publicznych Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych
 • Pobierz zasady udostepniania informacji publicznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych
 • Pobierz skład komisji przetargowej w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych
 • Pobierz regulamin pracy komisji przetargowej Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych
 • Pobierz zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej i świadectw w ZSEiL
 • Pobierz wnosek o wydanie duplikatu świadectwa docx pdf
 • Pobierz wnosek o wydanie duplikatu legitymacji docx pdf

 

» Dokumenty