...
21 września 2021 roku minęło dwieście lat od urodzin Cypriana Kamila Norwida

27 listopada ubiegłego roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  podjął uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida. W uzasadnieniu czytamy: „Twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiego życia umysłowego i polskiej kultury, w 200 - lecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida”. W uchwale podkreślono również,  że „Najwybitniejsi polscy poeci podążali szlakiem Norwida. Jego twórczy wkład w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący”.

 

Nasza szkoła bierze aktywny udział w Roku Norwidowskim organizując Szkolne Przetworzenia Norwidowskie. Wszystkim działaniom przyświeca motto zaczerpnięte wprost z poezji Norwida - „Bo piękno na to jest, by zachwycało…”  Już teraz zachęcamy do uczestnictwa w konkursach, o których będziemy informować na bieżąco.

 

Niech  zachwyt nad pięknem poezji C. K. Norwida trwa!!!