Informacje o projekcie


Projekt „Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników”
fiansowany ze środków Unii Europejskiej
będzie realizowany w okresie od 16 września 2018 do 15 września 2020 r. w ramach programu Erasmus+
akcji "KA 102 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego"
przez Zespół Szkół elektronicznych i Licealnych w Warszawie
oraz Partnerów Projektu:
- FRSE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,
– Miasto st. Warszawa/Dzielnica Żoliborz,
- EUROMIND PROJECTS SL.

Od dnia 24 września 2018r do 12 październiak 2018r do godz 15:00 prowadzona będzie rekrutacja uczniów i uczennic
Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie do udziału w Projekcie.

Uczestnicy projektu mają prawo do udziału w:

1. zajęciach kulturowo-językowych oraz wsparcia językowego on-line OLS

2. zajęiach uzupełniających wiedzę i rozwijających kompetencjie miękkie

3. jednym stażu zawodowym w Hiszpanii organizowanym w terminach:
- od 25 lutego 2019 do 22 marca 2019
- od 13 maja 2019 do 07 czerwca 2019
- od 16 września 2019 do 11 październik 2019

Pobierz regulamin projektu
Pobierz formularz zgłoszenia do projektu


Informacje dodatkowe i dokumenty można uzyskać
w Biurze Projektu "Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników"

w Technikum Elektronicznym nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej "Żywiciel"
przy Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych, ul. Generała Józefa Zajączka 7, pokój 23, parter
tel. 22-839-12-23, faks 22-839-00-43, e-mail: olakali@wp.pl