LOKALNA AKADEMIA CISCO
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH

 KURS IT ESSENTIALS 
 KURS CCNA ROUTING AND SWITCHING 

W ramach akademii funkcjonuje ścieżka: IT Essentials PC Hardware and Software oraz w przyszłości CCNA Routing and Switching.

Nasze kursy zostały przygotowane tak, aby wprowadzić słuchaczy w świat informatyki i przygotować ich do pracy lub kontynuowania edukacji oraz do zdobycia globalnie rozpoznawanych certyfikacji informatycznych. Każdy kurs obejmuje materiały e-learningowe, zajęcia z instruktorem, testy online, laboratoria i zajęcia praktyczne oraz narzędzia wirtualne ułatwiające zdobywanie kompetencji.

IT Essentials PC Hardware and Software

IT Essentials obejmuje podstawowe zagadnienia związane z budową komputerów osobistych i stanowi wprowadzenie do bardziej zaawansowanych zagadnień IT. Jest przeznaczony dla osób początkujących zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji informatycznych. Pozwala on na zdobycie praktycznych umiejętności informatycznych umożliwiających zdobycie pracy na stanowiskach pomocniczych np. asystent help desku.

Dodatkowo program zawiera materiały dydaktyczne:

Kurs IT Essentials to podstawowy kurs w ofercie programu Cisco Networking Academy. Dostępny jest w języku polskim oraz angielskim. Kursy w programie integrują tradycyjne i nowoczesne metody nauczania takie jak zajęcia z instruktorem, multimedia, zajęcia w pracowni komputerowej, e-learning oraz symulatory. Więcej informacji dostępne na netacad.

CCNA Routing and Switching

CCNA Routing and Switching zapewnia kompleksowe rozumienie konceptów sieciowych i gwarantuje zdobycie odpowiednich umiejętności w zakresie aplikacji, protokołów i serwisów. Kurs CCNA Routing and Switching przygotowuje do aktualnych wymagań egzaminu certyfikacyjnego CCENT oraz CCNA. Obecnie kurs jest dostępny tylko w języku angielskim.

Na kursie Cisco CCNA Routing and Switching słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę na temat sieci i umiejętności z nimi związanych; począwszy od aplikacji sieciowych aż po protokoły i usługi świadczone dla tych aplikacji przez niższe warstwy sieci. Studenci najpierw zdobywają podstawową wiedzę o sieciach, a następnie przechodzą do bardziej złożonych modeli sieciowych – teoretycznych i biznesowych.

Kurs Cisco CCNA Routing and Switching przeznaczony jest dla uczniów i studentów pragnących zdobyć umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na niższych stanowiskach w sektorze ICT lub dla tych, którzy chcą spełnić podstawowe wymogi na drodze do zdobycia bardziej specjalistycznych umiejętności teleinformatycznych. Cisco CCNA Routing and Switching obejmuje szeroki wachlarz zagadnień związanych z sieciami, od podstaw po zaawansowane aplikacje i usługi, a także umożliwia studentom zdobycie wielu praktycznych doświadczeń i rozwinięcie umiejętności przydatnych w życiu zawodowym.

Na każdym kursie studenci korzystają z interaktywnych mediów, w celu zdobycia wiedzy o technologii, a także stosują tę wiedzę w praktyce i ćwiczą zdobyte umiejętności za pomocą serii praktycznych zadań opartych na symulacjach, a tym samym jeszcze skuteczniej przyswajają wiedzę. Więcej informacji dostępne na netacad.

Udział w szkoleniu

Zapisy do grup szkoleniowych i ustalanie poszczególnych terminów odbywa się u instruktora Cisco Networking Academy:CCNA and IT ESS - informacja

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas 3 na kurs CCNA, a młodszych na kurs IT Essentials - jest to kurs obejmujący podstawowe zagadnienia związane z budową komputerów osobistych, podstawowych zagadnień sieciowych i bezpieczeństwa systemów. Jest przeznaczony dla osób początkujących, zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji informatycznych.

Zgłoszenia i zapytania prosimy kierować do p. Marka Sobiecha i p. Rafała Zdrodowskiego.

Poniżej opis tego co już się zadziało:

W ubiegłym tygodniu grupa uczniów z klas 3c i 3d rozpoczęła kurs CISCO CCNAv7 moduł 1.
Kurs składa się z 3 modułów:
Moduł 1: Introduction to Networks
Moduł 2: Switching, Routing, and Wireless Essentials
Moduł 3: Enterprise Networking, Security, and Automation
W pierwszej części omawiane są podstawy działania sieci komputerowych, część druga to zagadnienia związane z inżynierią ruchu sieciowego,
a w ostatniej części omawiane są technologie związane z utrzymaniem i zarządzaniem, a także bezpieczeństwem sieci.

Ukończenie kursu jest istotnym krokiem w rozwoju osób, które chcą zajmować się zagadnieniami związanymi z sieciami.