GODŁO POLSKI

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Szanowni Rodzice,

z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego przy udziale pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie został opracowany Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością. Adresatami publikacji są rodzice dzieci, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz opiekunowie wychowujący dzieci z niepełnosprawnością. Jej celem jest przekazanie pełnej wiedzy o systemie wsparcia zarówno w zakresie edukacji, jak i specjalistycznej opieki medycznej.

Informator w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie (www.kuratorium.waw.pl) w zakładce: Rodzice i Uczniowie – informacje bieżące.

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA