GODŁO POLSKI

FUNDUSZ SOCJALNY 2020/2021

W związku z panującą pandemią COVID-19 składanie wniosków o wypłatę świadczeń socjalnych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonuje się poprzez przesłanie zeskanowanych dokumentów lub ich fotokopii drogą elektroniczną na adres: kadry@zseil.edu.pl lub oryginałów drogą pocztową na adres szkoły: Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych, ul. gen. J. Zajączka 7, 01-518 Warszawa.

Termin złożenia oświadczenia oraz wniosku upływa w dniu 31 kwietnia 2021 r.

Warunkiem przyznania świadczeń jest złożenie oświadczenia oraz wniosku o przyznanie świadczenia w postaci dofinansowania wypoczynku. Oświadczenie należy wypełnić w oparciu o zeznanie podatkowe za rok 2020, wyliczając dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym.

Wszyscy składający oświadczenie na podstawie kwot wyliczonych z PIT, w przypadku zlecenia kontroli, mogą zostać w terminie późniejszym proszeni o udostępnienie do wglądu zeznania podatkowego w celu dokonania weryfikacji zgodności złożonego oświadczenia z prawdą.

Osoby, które nie wyrażają zgody na ujawnienie faktycznego dochodu wynikającego z PIT, składają oświadczenie wpisując, iż wysokość dochodu na 1 osobę wynosi więcej niż: 5501 zł.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
  • OŚWIADCZENIE O DOCHODACH PRACOWNIKA I RODZINY pobierz
  • OŚWIADCZENIE O DOCHODACH EMERYTA I RENCISTY pobierz
  • WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU pobierz
  • WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI LOSOWEJ pobierz
  • WNIOSEK O ŚWIADCZENIE SOCJALNE W POSTACI BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI FINANSOWEJ pobierz

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA