GODŁO POLSKI

Regulamin i procedura bezpieczeństwa - COVID - 19

  • Regulamin określający organizację pracy szkoły w TRYBIE ZDALNYM z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego zawieszenia zajęć przez Dyrektora szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pobierz
  • Regulamin uczestnictwa uczniów w zajęciach on-line organizowanych w czasie nauki na odległość w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych pobierz
  • Regulamin określający organizację pracy szkoły w TRYBIE HYBRYDOWYM z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego zawieszenia zajęć przez Dyrektora szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pobierz
  • Regulamin organizacji zajęć w czasie zagrożenia epidemiologicznego oraz zasady przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pobierz
  • Procedura postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie pobierz

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA