Zamówienia

Zamówienia 2021Z/01/2021 ubezpieczenie grupowe uczniów od NNW

Z/02/2021 zakup krzeseł

Z/03/2021 wykonanie witryny z okienkiem podawczym

Z/04/2021 remont sufitu

Z/05/2021 kompleksowa obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w ZSEiL od 01.09.2021r. do 31.08.2022r.

Z/06/2021 ubezpieczenie grupowe uczniów od NNW

Z/07/2021 zakup zestawów interaktywnych

Z/08/2021 zakup komputerów do pracowni szkolnej

Z/09/2021 zakup projektora z wyposażeniem

Z/10/2021 świadczenie usług medycznych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników szkoły

Z/10/2021 informacja o wyłonieniu wykonawcy usług medycznych w 2021r

Z/11/2021 zakup krzeseł

Z/12/2021 zakup laptopów

Z/13/2021 zakup urządzenia biurowego

Z/14/2021 zakup sprzętu sportowego do siłowni szkolnej

Zespoł Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie


Technikum Elektroniczne nr 3
ul. Generała Józefa Zajączka 7
01-518 Warszawa

Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax: (+48) 22-839-00-43
Http: www.zseil.edu.pl
E-mail: zseil@zseil.edu.pl

Zespół Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie

Technikum Elektroniczne nr 3
ul. Gen. Józefa Zajączka 7 Warszawa
Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax.: (+48) 22-839-00-43