GODŁO POLSKI

AKTUALNOŚCI

Archiwum

2.08.2021

Listy przyjętych i nieprzyjętych do szkół ponadpodstawowych oraz rekrutacja uzupełniająca

W poniedziałek 2 sierpnia do godz. 14.00 w elektronicznym systemie rekrutacji zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół, a po godz. 16.00 - wykaz wolnych miejsc.

We wtorek, 3 sierpnia rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca z wykorzystaniem elektronicznego systemu.

W czasie rekrutacji uzupełniającej obowiązują te same zasady, co w rekrutacji zasadniczej.

Wniosek, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru osobiście lub elektronicznie do 5 sierpnia do godz. 15.00.

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA